Drahobejlova 6/2215,

190 00 Praha 9

+420 266 313 975
sdp-cr@sdp-cr.cz
Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) vyjadřuje zásadní nesouhlas s návrhem vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou, který připravil Energetický regulační úřad (ERÚ). Podle předběžných odhadů by nová pravidla prodražila provoz tramvajové a trolejbusové, tedy nejvíce ekologické dopravy o desítky milionů korun ročně. To jsou náklady, které budou ležet na bedrech měst a obcí, jež veřejnou dopravu od dopravních podniků objednávají.
„Rozhodně nemůžeme souhlasit s tím, aby byla drážní doprava znevýhodňována. Stát se má snažit o podporu ekologických způsobů dopravy, a ne jejím provozovatelům házet klacky pod nohy. Se změnou vyhlášky, jak ji navrhuje ERÚ, budou muset provozovatelé tramvajové nebo trolejbusové dopravy počítat s navýšením nákladů na distribuci elektřiny v řádu desítek procent ročně,“ říká předseda SDP ČR Tomáš Pelikán.
S tímto stanoviskem se ztotožňují všichni provozovatelé tramvajové a trolejbusové dopravy, výhrady k úpravě vyhlášky má i Svaz průmyslu a obchodu, Hospodářská komora, Ministerstvo financí i Ministerstvo průmyslu a obchodu. V roce 2021 se SDP ČR podařilo spolu s drážními dopravci prosadit osvobození provozovatelů vozidel na elektřinu od poplatku z obnovitelných zdrojů energie (POZE). „Nová vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou rozhodně není krokem pro podporu veřejné dopravy a zvýšení ekologie. Jde o další rozpor se závazkem České republiky na snižování emisí oxidu uhličitého,“ dodává Tomáš Pelikán

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv...