Drahobejlova 6/2215,

190 00 Praha 9

+420 266 313 975
sdp-cr@sdp-cr.cz

Činnost

Odborná skupina ekonomická Sdružení dopravních podniků České republiky (dále jen OSE), se zabývá zejména ekonomikou dopravních podniků, legislativou a to jak platnou tak připravovanou, dotační politikou EU či dostupných jiných fondů, připravovanými projekty, zkušenostmi z projektů a spoluprací s firmami. Dále pak ekonomickými dopady tarifní politiky, vnitropodnikovými procesy a postupy. V případě potřeby připravuje ekonomické podklady nebo analýzy pro SDP ČR.

Jednání skupiny OSE a zápisy

Jednání OSE se zúčastňují ekonomičtí ředitelé nebo náměstci dopravních podniků.

Ranní a dopolední jednání skupiny jsou neveřejná vzhledem k důvěrné povaze informací. Ze stejného důvodu nejsou zveřejňovány zápisy, ty jsou zasílány pouze členům OSE.

Prezentace firem

Při jednání OSE je pro prezentaci firem striktně vymezeno 60 - 90 min obvykle po dopoledním jednání skupiny, popř. je pro prezentaci vymezen jiný čas, podle náročnosti a délky programu jednání. Společnosti je poskytnut blok 20 min pro prezentaci + 10 min pro přípravu. Pořadí společností je stanoveno podle dne a času přihlášení. V případě naplnění kapacity si OSE vyhrazuje právo již další žádosti o prezentace nepřijímat.

V případě zájmu o prezentaci společnosti, kontaktujte nejpozději dva měsíce před konáním jednání tajemníka OSE na výše uvedených kontaktech, který podá podrobnější informace.

Kontakty
Ing. Bohumil Bárta
Předseda

412 709 540

barta@dpmdas.cz

DP města Děčína, a.s.
Dělnická 106
405 29 Děčín

Mgr. Vít Horáček
Tajemník

412 709 545

horacek@dpmdas.cz

DP města Děčína, a.s.
Dělnická 106
405 29 Děčín

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv...