Drahobejlova 6/2215,

190 00 Praha 9

+420 266 313 975
sdp-cr@sdp-cr.cz

Obor činnosti:

Odborná skupina Tramvajové tratě se zabývá řešením problematiky technické legislativy, konstrukcí, technologických postupů, správy, oprav a údržby, rekonstrukcí a rozvoje tramvajových tratí.

Odbornou skupinou řešené části tratí, prostředky a postupy, potřebné k provozu tratí:

  • spodek tramvajové trati (zemní těleso, propustky, mosty, odvodnění,…)
  • svršek tramvajové trati (kolejnice, podpory, drobné kolejivo, výhybky,…)
  • stavby a pevná zařízení, nutná k ochraně proti nepříznivým vlivům provozu na tratích (zařízení proti huku, bludným proudům,korozi, …)
  • zastávky, včetně jejich vybavení
  • budovy a další zařízení, potřebná k provozu tratí
  • mechanizace pro údržbu, opravy, rekonstrukce a stavby tratí
  • technologie správy, údržby, oprav, rekonstrukce a stavby tratí
  • jednotlivé konstrukční prvky výše uvedených částí tramvajových tratí

Poradním orgánem odborné skupiny Tramvajové tratě je Odborná skupina pro svařování, která stanovuje podmínky a uděluje kvalifikaci pro svařování v městské drážní dopravě.

Odborná skupina spolupracuje s akademickými subjekty ČR, které působí v předmětném oboru.

Organizace zasedání:

Zasedání skupiny se koná 2x ročně, v rozsahu 2 dní, obvykle v jednom z vybraných měst provozujících tramvajovou dopravu.

Předmětem zasedání je projednání nových, nebo již řešených skutečností týkajících se oboru činnosti skupiny.

Účastníky jednání jsou řádní i ostatní členové SDP ČR - zejména jsou to odpovědní zástupci provozovatelů tramvajových drah ČR a SR, dále zástupci projekčních firem, zhotovitelů staveb tramvajových drah, výrobci a dodavatelé komponentnů tramvajových tratí a další. Zasedání se mohou účastnit i vybrané subjekty, kteří nejsou členy SDP ČR za účelem dohodnuté prezentace, nebo zástupci státní správy.

V první části prvního dne zasedání se skupina zabývá činností sdružení, legislativou a potřebností společných řešení. Dále jsou účastníkům prezentovány informace v rámci vzdělávání, historie a nových informací dodavatelů v oboru tramvajové tratě. Účastníci zasedání jsou také seznámeni zástupci provozovatelů tramvajových drah o významných událostech na tramvajových tratích v jednotlivých městech.

V druhé části prvního dne zasedání se účastníci mají možnost seznámit s reálnými řešeními konstrukce, údržby a staveb tramvajových tratí (případn i příbuzných drah) přímo v reálném prostředí v místě pořádání.

Téma zasedání druhého dne je vyvoláno přímo účastníky jejich zájmem o řešení konkrétních problémů, spojených s tramvajovými tratěmi, ať již v reálném prostředí, nebo konferenčně.

Podrobný záznam ze zasedání není zveřejňován, na webové stránce je vždy uložen program posledního jednání. Dále jsou zde uloženy informace Odborné skupiny pro svařování, aktuální komerční prezentace, které jejich autoři poskytli ke zveřejnění a prezentace teoretických znalostí v oboru.

V případě zájmu členů Sdružení dopravních podniků, nebo i ostatních zájemců o prezentaci, nebo v případě potřeby řešení problému v rámci zasedání odborné skupiny Tramvajové tratě, kontaktujte prosím, zde uvedeného tajemníka odborné skupiny mnimálně 2 měsíce před termínem konání zasedání.

Kontakty
Ing. Daniel Morys, MBA
Předseda

597 401 000

Daniel.Morys@dpo.cz

Dopravní podnik Ostrava, a.s.
Poděbradova 494/2
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Ing. Martin Chovanec
Tajemník

597 401 200

Martin.Chovanec@dpo.cz

Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Informace ze sasedání - Odborná skupina Tramvajové tratě
OS Tramvaje
St 16.říj 2024  -  Čt 17.říj 2024
Bratislava
OS Tramvaje
St 24.dub 2024  -  Čt 25.dub 2024
Ostrava

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv...