Drahobejlova 6/2215,

190 00 Praha 9

+420 266 313 975
sdp-cr@sdp-cr.cz

Činnost marketingové skupiny vyplývá již z jejího názvu. Mimo sdílení zkušeností z jednotlivých dopravních podniků je jejím cílem tvořit společný marketing SDP ČR, ať se jedná o samotnou podporu SDP či veřejné dopravy jako takové.

Podařilo se nám zrealizovat již několik společných kampaní (např. Máte Hromadu Důvodů, Hrdina všedního dne – za kterou jsme sklidili ocenění „Nejlepší karierní video roku“ od Recruitment Academy), společnými silami podporujeme vybrané dobročinné aktivity a řešíme každodenní problémy našeho oboru.

Marketingová skupina je většinou uzavřená, ale po předchozí dohodě je možné domluvit se na připojení externího subjektu k jednání.

Kontakty
Ing. Slavoj Dolejš
Předseda

387 240 506

dolejs.s@dpmcb.cz

DP města České Budějovice,a.s.
Novohradská 738/40
370 01 České Budějovice

Mgr. Hana Pohanová
Tajemnice

296 192 008

pohanovah@dpp.cz

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.
Sokolovská 42/217
190 00 Praha 9

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv...