Drahobejlova 6/2215,

190 00 Praha 9

+420 266 313 975
sdp-cr@sdp-cr.cz

Sdružení dopravních podniků ČR bylo založeno v roce 1992 jako zájmové sdružení právnických osob a takto je i registrováno ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 62211.

Sdružení dopravních podniků ČR je nejvýznamnější asociace provozovatelů městské hromadné dopravy (MHD) v ČR. Sdružuje 22 dopravních podniků, působících zejména v krajských městech a zahrnuje mimo jiné všechny provozovatele elektrické drážní (tzn. tramvajové, trolejbusové a speciální) dopravy v ČR. Že se jedná o významný segment veřejných služeb svědčí například to, že naše členské podniky přepraví ročně více než 1,8 miliardy cestujících a jejich vozidla ujedou téměř 320 milionů kilometrů.

I když městská hromadná doprava je v každém městě organizována i financována samostatně, mají dopravci řadu společných zájmů a problémů: provozují podobná vozidla, podobné řídící a odbavovací systémy a řadu dalších technických zařízení, řídí se stejnou legislativou, řeší podobné organizační problémy. A to vše na platformě Sdružení dopravních podniků ČR spolu konzultují, zaujímají společná stanoviska a hledají řešení, která mohou všem pomoci.

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv...