Drahobejlova 6/2215,

190 00 Praha 9

+420 266 313 975
sdp-cr@sdp-cr.cz

Sdružení dopravních podniků ČR


Sdružení dopravních podniků ČR bylo založeno v roce 1992 jako zájmové sdružení právnických osob.

Adresa

Drahobejlova 6/2215
190 00 Praha 92

Telefon, E-mail
+420 266 313 975
Obchodní údaje

IČ: 41692543
DIČ: CZ41692543
Zapsáno pod spisovou značkou L 62211 u Městského soudu v Praze.

Datová schránka: zkd7498

Neváhejte se zeptat na cokoliv...
...

Ing. Tomáš Pelikán
Předseda

466 899 219

tomasp@dpmp.cz

Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Teplého 2141
532 20 Pardubice – Zelené Předměstí

Ing. Miloš Havránek
1. místopředseda

543 174 100

mhavranek@dpmb.cz

Dopravní podnik města Brna, a.s.
Hlinky 151
656 46 Brno

Ing. Ladislav Urbánek
2. místopředseda

296 192 102

Urbanek@dpp.cz

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sokolovská 217/42
190 22 Praha 9

Ing. Daniel Morys, MBA
Člen předsednictva

597 401 000

dmorys@dpo.cz

Dopravní podnik Ostrava, a.s.
Poděbradova 494/2
701 71 Ostrava-Moravská Ostrava

Ing. Lukáš Siřínek
Člen předsednictva

353 505 321

sirinek@dpkv.cz

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.
Sportovní 1,
360 09 Karlovy Vary

PaedDr. Martin Chval
Výkonný ředitel

724 361 999

sdp-cr@sdp-cr.cz

Sdružení dopravních podniků ČR
Drahobejlova 6/2215
190 00 Praha 92 - Vysočany

Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA
Předsedkyně kontrolní a revizní komise

475 652 215

vykonnareditelka@dpmul.cz

Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s.
Revoluční 26,
401 11 Ústí nad Labem

Ing. Petr Maxa
Člen kontrolní a revizní komise

474 616 100

reditel@dpchj.cz

DP měst Chomutova a Jirkova a.s.
Školní 999/6
430 01 Chomutov

Ing. Milan Šlejtr
Člen kontrolní a revizní komise

477 070 818

slejtr.m@ds-uk.cz

Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.
Velká Hradební 3118/48,
400 01 Ústí nad Labem