Drahobejlova 6/2215,

190 00 Praha 9

+420 266 313 975
sdp-cr@sdp-cr.cz

OS Personalistika je zaměřená na sdílení zkušeností v oblasti HR - pracovněprávní legislativa, zákonné požadavky na HR, interní dokumentace, nábor a výběr zaměstnanců, vzdělávání, kolektivní vyjednávání apod.

OS Personalistika zasedá 2x ročně dle plánu schváleného správní radou SDP ČR. Jednání se účastní vedoucí zaměstnanci jednotlivých dopravních podniků (personální ředitelé, vedoucí odborů apod.).

OS Personalistika nabízí možnost prezentací služeb v oblastech náboru a výběru zaměstnanců, rozvoje a vzdělávání, dotačních příležitostí apod. Účast na zasedání/komerční prezentaci je nutné předem projednat s tajemníkem OS.

S ohledem na citlivost projednávaných témat nejsou zápisy z jednání odborné skupiny Personalistika zveřejňovány.

Kontakty
PhDr. Jiří Špička
Předseda

296 192 102

spickaj@dpp.cz

DP hlavního města Prahy
Sokolovská 217/42
190 22 Praha 9

Ing. Marcela Minaříková
Tajemnice

485 344 124

minarikova@dpmlj.cz

DP měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
Mrštíkova 407/3
464 71 Liberec

Informace ze sasedání - Odborná skupina Personalistika
OS Personalistika
Čt 10.čen 2021  -  Pá 11.čen 2021
Pardubice

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv...