Drahobejlova 6/2215,

190 00 Praha 9

+420 266 313 975
sdp-cr@sdp-cr.cz

Hlavní náplň odborné skupiny Tramvaje:

Zasedání odborné skupiny „tramvaje“ se účastní řádní členové – dopravní podniky s tramvajovým provozem v České republice a na Slovensku a dále ostatní členové – firmy, které jsou přihlášeny k účasti v této skupině. Program zasedání bývá dvoudenní, koná se dvakrát ročně – jaro a podzim. Náplní jednání jsou informace z dopravních podniků, novinky v legislativě, odborné přednášky, prezentace firem a odborné exkurze.

V úvodní části programu vystupuje výkonný ředitel SDP ČR se základními informacemi ze správní rady, s požadavky a pokyny.

Zástupci dopravních podniků prezentují aktuální přehled vozového parku, stáří vozidel, informace o obnově a vyřazování vozidel, technický stav, procento nízkopodlažnosti, zkušenosti s řešením technických problémů, poruchy vozidel, údržba a opravárenství, modernizace a rozvoj, nedostatky v provozu.

Aktuální informace se dále týkají např.:

Investic v oblasti vozidel, tramvajových tratí a technického zázemí
Rozvojových projektů a jejich výsledků
Zkušebních provozů

Prostor k podání aktuálních informací zejména z oblasti legislativy dostávají zástupci Drážního úřadu Praha.

Tradičním bodem programu je „manažerské vzdělávání“, jehož obsahem bývá konkrétní předem dohodnutá odborná přednáška z oboru tramvajových vozidel, jejich technických řešení, vlivů na životní prostředí, apod.

Ostatní členové mají pravidelně vyčleněný čas v programu pro své prezentace. Přihlášky mohou podávat v průběhu zasedání, časový prostor pro jednu přednášku bývá zpravidla cca 10 min. Obsahem prezentací bývá přehled činnosti, produktů, výsledků - vše, co nabízí a je využitelné pro tramvajovou techniku a výbavu.

Odborná skupina „Tramvaje“ je otevřená vůči ostatním členům, průběh celého zasedání je společný.

Záznamy ze zasedání a jednotlivé prezentace jsou aktuálně zveřejňovány na webových stránkách v sekci „Tramvaje“

Kontakty
Ing. Miloš Havránek
Předseda

543 174 100

543 174 100

mhavranek@dpmb.cz

Dopravní podnik města Brna, a.s.
Hlinky 151
656 46 Brno

Ing. Zdeněk Jarolín
Tajemník

543 171 314

zjarolin@dpmb.cz

DP města Brna, a.s.
Hlinky 151
656 46 Brno

Informace ze sasedání - Odborná skupina Tramvaje
OS Tramvaje
St 16.říj 2024  -  Čt 17.říj 2024
Bratislava
OS Tramvaje
St 24.dub 2024  -  Čt 25.dub 2024
Ostrava

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv...