Drahobejlova 6/2215,

190 00 Praha 9

+420 266 313 975
sdp-cr@sdp-cr.cz

Zaměření:

  • napájecí systémy elektrických městských drah a jejich součásti
  • provozování, opravy a údržba PTZ městských drah, jejich výstavba a modernizace
  • předpisy a technické normy v oblasti provozování pevných trakčních zařízení
  • souběh s problematikou elektroenergetiky – nákup elektrické energie pro trakční účely, regulační podmínky distribuce

Rozsah:

Trakční měnírny – trakční transformátory, stejnosměrné napáječe, rychlovypínače a odpojovače, regulace účiníku a filtrace vyšších harmonických, dálkové řízení a ovládání trakčních měníren, elektrické ochrany, monitorování a regulace odebírané elektrické energie, zdroje zajištěného napětí, staniční akumulátory, svodiče přepětí, měřicí přístroje, přípravky a nářadí pro práci na EZ včetně VN, zkratovací soupravy.

Trakční kabelové vedení – stejnosměrná kabelová vedení, jejich koncovky a spojky, systémy ukládání a ochrany kabelových vedení, vytyčování kabelových tras a vyhledávání jejich poruch, kabelové odpojovače.

Trakční trolejová vedení – trakční vodiče, spojovací a kotvicí armatury, trolejové výhybky a jejich ovládání a signalizace, trakční stožáry a nosné konstrukce, výložníky, izolátory a izolační syntetická lana, bleskojistky a svodiče přepětí, trolejové odpojovače a děliče, montážní izolované plošiny pro práci pod napětím a jejich servis, měřicí přístroje, přípravky a nářadí pro údržbu trolejového vedení.

Organizace zasedání:

Zasedání je organizováno 2x ročně v jarních a podzimních měsících rotačně po jednotlivých městech, provozujících elektrickou trakci MHD, zasedání je organizováno jako dvoudenní.

Dopolední část prvního dne zasedání je vyhrazena pro účastníky z řad dopravních podniků jednotlivých měst a případně správních úřadů v oblasti drah, projednávají se provozní zkušenosti za uplynulé období s případným rozborem poruch, rozsah provedených údržbových prací a modernizací, projednávají se změny v předpisech a technických normách a jejich dopad na provoz PTZ.

Odpolední část prvního dne zasedání je otevřena pro účastníky z přidružených firem pro prezentaci jejich výrobků, nabídek servisní činnosti a další spolupráce v oblast pevných trakčních zařízení.

Druhý den je vyhrazen odborné exkurzi v provozu PTZ pořádajícího dopravního podniku, obvykle je místo zasedání navázáno na realizaci nové stavby či významné rekonstrukce trakční měníren, trakčního vedení či dispečerského pracoviště řízení napájecí soustavy; pokud je v blízkosti místa zasedání výrobní podnik z oblasti elektrotechniky či přímo součástí trakčních zařízení, bývá součástí exkurze i prohlídka výroby. Součástí druhého dne jsou i individuální konzultace s přítomnými zástupci odborných firem

Některá zasedání jsou na výslovnou žádost významných firem z oblasti PTZ pojata jako „firemní den“, který pořádá firma pro účastníky z řad dopravních podniků; účast zástupců z ostatních firem pak závisí na rozhodnutí pořádající firmy (ochrana duševního vlastnictví, neboť jsou vždy předváděny „horké“ novinky či prototypy zařízení).

Možnosti prezentace firem:

Na zasedání odborné skupiny Pevná trakční zařízení jsou vítány firmy, působící v oblasti trakční elektrotechniky, řídicích systémů elektrických napájecích sítí, v oblasti servisu, oprav a modernizací elektrických zařízení VN a NN, mechanizmů pro práce na trakčním vedení, speciálních pomůcek, nářadí a měřicích přístrojů pro trakční účely.

Kontakty
Bc. Daniel Dunovský
Předseda

476 769 002

dunovsky@dpmost.cz

DP měst Mostu a Litvínova, a.s.
tř. Budovatelů 1395/23
434 01 Most

Ing. Josef Bína
Tajemník

387 719 104

bina.j@dpmcb.cz

DP Č.Budějovice, a.s.
Novohradská 738/40
370 03 Č. Budějovice

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv...