Drahobejlova 6/2215,

190 00 Praha 9

+420 266 313 975
sdp-cr@sdp-cr.cz
Ing. Tomáš Pelikán
Předseda

466 899 219

tomasp@dpmp.cz

Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Teplého 2141
532 20 Pardubice – Zelené Předměstí

Ing. Miloš Havránek
1. místopředseda

543 174 100

543 174 100

mhavranek@dpmb.cz

Dopravní podnik města Brna, a.s.
Hlinky 151
656 46 Brno

Ing. Ladislav Urbánek
2. místopředseda

296 192 102

Urbanek@dpp.cz

DP hl.m.Prahy
Sokolovská 217/42
190 22 Praha 9

PaedDr. Martin Chval
Výkonný ředitel

724 361 999

sdp-cr@sdp-cr.cz

Sdružení dopravních podniků ČR
Drahobejlova 6/2215
190 00 Praha 92 - Vysočany

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv...