Drahobejlova 6/2215,

190 00 Praha 9

+420 266 313 975
sdp-cr@sdp-cr.cz

Odborná skupina Dopravně - provozní

Jednou z odborných skupin v rámci „Sdružení dopravních podniků ČR“ je Odborná skupina dopravně – provozní. Na činnosti této skupiny se podílejí především řádní členové, tj. dopravní podniky zajišťující provoz městské hromadné dopravy (MHD) v jednotlivých městech České republiky a případně ostatní členové, jako např. firmy, které se zabývají problematikou související s provozem MHD.

Z jednotlivých dopravních podniků jsou na jednání delegováni zástupci řešící ve svých společnostech především dopravně – provozní problematiku. V rámci skupiny jsou projednávána a diskutována mj. témata z oblastí:

  • přípravy provozu (linkové systémy, jízdní řády);
  • řízení provozu (dispečinky, dispečerské řízení);
  • legislativních podmínek pro provozování jednotlivých druhů dopravy;
  • dopravní informatiky (elektronické informační panely, dopravní aplikace);
  • skladby vozového parku ve vztahu k naplňování dopravních potřeb;
  • bezbariérové přístupnosti MHD (zastávky, vozidla);
  • odbavovacích zařízení.

Činnost této odborné skupiny je specifická v tom, že se pravidelná jednání organizují jako společná zasedání dopravně – provozních skupin v České a Slovenské republice. Slovenská skupina je organizovaná v rámci „Sdružení provozovatelů hromadné dopravy osob v městských aglomeracích Slovenské republiky“. V organizování dvou každoročních zasedání se pravidelně střídají česká a slovenská strana v termínech na jaře a na podzim, v pořadatelství se střídají jednotlivé dopravní podniky měst obou států. Společná zasedání jsou zpravidla dvoudenní. Pravidelným bodem společných zasedání jsou informace z jednotlivých dopravních podniků, informace ze správních rad sdružení v ČR a SR, řešení aktuálních problémů v zajišťování MHD, výměna zkušeností, novinky v legislativě, odborné přednášky a prezentace zúčastněných firem. Nedílnou součástí programu jsou odborné exkurze organizované pořadatelem.

Mimo výše uvedených pravidelných zasedání lze za další významnou činnost odborné skupiny považovat i operativní komunikaci k jakékoliv aktuálně vzniklé problematice, příp. na vyžádání konzultace některého ze členů. Tato část spolupráce mezi dopravními podniky velmi často přispívá k podpoře rozhodnutí z oblasti dopravy v jednotlivých městech. Obdobně jsou na této platformě řešeny např. připomínky k návrhům změn legislativy ve vztahu k provozování MHD, zejména z pohledu specifického propojení drážní a silniční problematiky nejen v ČR, ale i v rámci EU.

Kontakty
Ing. Jan Seitl
Předseda

543 174 200

jseitl@dpmb.cz

DP města Brna, a.s.
Hlinky 151, 656 46 Brno

Ing. Miloslav Jičínský
Tajemník

543 174 220

mjicinsky@dpmb.cz

DP města Brna, a.s.
Hlinky 151, 656 46 Brno

Informace ze sasedání - Odborná skupina Dopravně-provozní
OS Dopravně-provozní
Út 12.lis 2024  -  St 13.lis 2024
Slovensko
OS Dopravně-provozní
St 29.kvě 2024  -  Čt 30.kvě 2024
Plzeň

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv...