Drahobejlova 6/2215,

190 00 Praha 9

+420 266 313 975
sdp-cr@sdp-cr.cz

Zasedání odborné skupiny:

Odborná skupina zasedá 2x ročně zpravidla květen, říjen podle plánu schváleného správní radou Sdružení DP ČR. Účast zástupců firem, jež nejsou členy Sdružení dopravních podniků na jednání odborné skupiny je nutné předem dojednat s tajemníkem odborné slupiny.

Zasedání je zpravidla dvoudenní, přičemž první den jednání může být otevřený pro všechny účastníky nebo na přání firmy, jež má nad jednáním patronát, uzavřený a vyčleněný jen členům OSA.

Druhý den dává prostor pro prezentaci firmám, jež nabízí především produkty a služby související s provozem autobusů.

Prezentující firmy jsou buďto členy SDP (platí roční příspěvek) nebo nečleny SDP. Ty se účastní jednání pouze na základě jejich žádosti a konkrétní podmínky si předem dojednají s tajemníkem OSA.

Zaměření odborné skupiny:

A Konferenční činnost

 • odborné semináře, přednášky a konzultace v oblasti provozování autobusů v městské hromadné dopravě
 • prezentace technických novinek výrobců autobusů, diskuze s konstruktéry vozidel, dílenské postupy, servisní nářadí a přípravky.
 • bilance, analýzy, provozní zkušenosti v oblasti technických závad a poruch, vyhodnocování jednotlivých typů vozidel
 • rozbory systémů dodávání náhradních dílů, diskuze se zástupci poprodejních služeb
 • zásady a principy organizace servisních činností
 • výměna zkušeností zástupců DP v rámci provozních kapalin, pohonných hmot, pneumatik, akumulátorů atd.
 • odborné výklady lektorů souvisejících s legislativními novinkami, implementace evropských směrnic, nové zákony, vyhlášky, nařízení vlády apod.

B Exkurze a prezentace firem

 • prohlídky výrobních prostor dodavatelů autobusů a jejich subdodavatelů
 • exkurze do dopravních společností, získávání poznatků o provozování autobusové trakce, vybavení dílenských prostor dopravních společností v České republice a zahraničí
 • firemní prezentace produktů souvisejících s provozem a údržbou autobusů MHD
 • prezentace vývoje vozidel na alternativní paliva, nízkoemisní a bezemisní vozidla
 • prezentace novinek servisní a garážové techniky pro zajištění kvalitní údržby vozidel
Kontakty
Ing. Josef Kocháň
Předseda

577 052 111

577 052 141

jkochan@dszo.cz

Dopravní společnost Zlín - Otrokovice, s.r.o.
Podvesná XVII/3833
760 92 Zlín

Ing. Pavel Zatloukal
Tajemník

585 533 333

585 225 093

zatloukalp@dpmo.cz

DP m. Olomouce, a.s.
Koželužská 1
771 10 Olomouc

Informace ze sasedání - Odborná skupina Autobusy
OS Autobusy
St 20.lis 2024  -  Čt 21.lis 2024
bude upřesněno
OS Autobusy
St 05.čen 2024  -  Čt 06.čen 2024
Olomouc

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv...