Drahobejlova 6/2215,

190 00 Praha 9

+420 266 313 975
sdp-cr@sdp-cr.cz
Zasedání odborné skupiny Trolejbusy Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) se uskutečnilo ve dnech 22. - 23. května ve Zlíně. Jde o výměnu zkušeností odborníků, kteří mají v českých, ale i slovenských dopravních podnicích na starost trolejbusovou dopravu.
 
Na osm desítek techniků a specialistů zaměřených na provoz trolejbusů jednalo ve dnech 22. – 23. května 2024 na setkání odborné skupiny Trolejbusy SDP ČR ve Zlíně. Kromě odborníků ze třinácti českých dopravních podniků byli na setkání i zástupci dvou dopravních podniků s provozem trolejbusové dopravy ze Slovenska.
 
„Trolejbusová skupina SDP ČR se schází dvakrát do roka. Vyměňujeme si zkušenosti z provozování trolejbusové trakce v městské hromadné dopravě u různých podniků. Hovořili jsme o problémech, které nás potkávají, seznamujeme se s legislativou pro drážní vozidla, hostitelský podnik vždy představí ostatním také svou trolejbusovou síť a ukáže používaná vozidla a vozové depo,“ uvedl zástupce zlínských členů trolejbusové skupiny a vedoucí údržby Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice Josef Polách. Zajímavou součástí programu byla ve středu prezentace a ve čtvrtek exkurze ve firmě EVC Group v Hulíně, která se zabývá výrobou bateriových úložišť.
 
Hlavním tématem zlínského setkání odborné skupiny byl provoz trolejbusů s trakčními bateriemi, tzv. parciálních trolejbusů. „Všechny nás zajímalo, jaké typy baterií jsou na trhu, jaká je možnost jejich případné výměny, jak naložit se starými bateriemi, jestli je pro ně ještě nějaké využití. Náš dopravní podnik provozuje také elektrobusy s bateriemi od firmy EVC, tak nás o to víc zaujala exkurze ve výrobě v nedalekém Hulíně, kde vznikají, a rozprava s techniky, kteří výrobu zajišťují,“ řekl předseda odborné skupiny Zdeněk Abraham, který je ředitelem Dopravního podniku města Hradce Králové.
 
„V neposlední řadě se při setkání odborné skupiny zabýváme také servisem trolejbusů, sdělujeme si, jak jsou určité komponenty poruchové, jak se opravují. Můžeme pak na toto téma i lépe komunikovat s dodavateli. Pomáhá nám to udržovat vozidla v dobrém technickém stavu a v případě poruch je co nejrychleji opravovat,“ doplnil tajemník odborné skupiny Trolejbusy Petr Voltr, který přijel rovněž z Hradce Králové.
 
V rámci SDP ČR působí deset odborných skupin. SDP ČR má 22 řádných členů – dopravních podniků. „Výhodou je, že si vzájemně nekonkurujeme, neboť každý působíme v jiném městě. Můžeme být proto mezi sebou velmi otevření,“ dodal Zdeněk Abraham.

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv...