Drahobejlova 6/2215,

190 00 Praha 9

+420 266 313 975
sdp-cr@sdp-cr.cz
Ve středu 28. února 2024 proběhlo tradiční slavnostní vyhodnocení soutěže Jízda bez nehod, ve které byli oceněni řidiči Dopravního podniku města Hradce Králové. Za dosažené kilometry bez zaviněné nehody (ve smyslu pravidel silničního provozu) z vlastní viny převzali diplom a jednorázovou finanční odměnu od Vladimíra Pejřila, dopravně technického ředitele společnosti.
 
Ocenění převzali tito řidiči:
RICHTEROVÁ Hana                                                      750 000 km        15 let
PÍŠA Martin                                                                   750 000 km        15 let
JILEM Petr                                                                     750 000 km        15 let
SVOBODA Vladimír                                                     750 000 km        15 let
BEJROVÁ Lenka                                                            500 000 km        10 let   
ČERNÝ Václav                                                               500 000 km        10 let
ĎURČO František                                                         500 000 km        10 let
HANUŠ Jaroslav                                                           500 000 km        10 let
JAROŠ Jiří                                                                       500 000 km        10 let 
POŠÍK Vladimír                                                             250 000 km          5 let 
PROKEŠ Stanislav                                                        250 000 km          5 let
SAJFRT Milan                                                                250 000 km          5 let
TOVÁREK Zdeněk                                                         250 000 km          5 let
VANICKÝ Roman                                                          250 000 km          5 let
ZUBR Miroslav                                                             250 000 km          5 let
 
Účast v soutěži Jízda bez nehod znamená nespočet dnů, služeb a složitých situací na komunikacích města. Dosažení takto ujetých kilometrů v dnešním stále hustějším provozu není jen otázkou osobních kvalit řidiče či štěstí, ale nezbytnou podmínkou je i výborná znalost a dodržování pravidel silničního provozu, respektování zásad bezpečné a defenzivní jízdy, pořádný kus řidičského umění, preciznosti, sebeovládání, pozornosti, opatrnosti, obezřetnosti, ohleduplnosti, předvídavosti – jak vyřešit situace, které mohou nastat. Dále samozřejmě empatie, šikovnosti, schopnosti rychle a dobře a také bezkonfliktně reagovat při nečekaných, krizových nebo přímo mezních a nebezpečných situacích a celkové odolnosti vůči zátěži.
 
Všem řidičům, kteří mají na svém kontě uvedené kilometry, patří trvale náš velký obdiv a poděkování za přispění k dobrému jménu naší společnosti dlouhodobě zodpovědným a spolehlivým výkonem své náročné profese. Profese, kterou vykonávají s velkou odpovědností a profesionalitou v obtížných podmínkách současného stále náročnějšího a stresujícího dopravního provozu. Ten je provázen mnohdy bohužel i rostoucími agresivními projevy chování (úmyslné nedodržování bezpečné vzdálenosti, záměrné zvyšování rychlosti nebo vybržďování, nenadále „myšky“ z pruhu do pruhu, problikávání, zdvižený prostředníček či třeba také nadávky – prostě každé úmyslné jednání, jehož cílem je fyzické nebo emoční poškození jiného účastníka silničního provozu), bezohledností, nesoustředěností, přeceňováním svých schopností a neukázněností některých dalších účastníků silničního provozu (a to včetně i chodců), kteří často i úmyslně nerespektují samotné dopravní předpisy či základní bezpečnostní pravidla včetně pozdního nebo špatného dávání znamení o změně směru. O to více si pak vážíme takto bezproblémově ujetých kilometrů.
 
A co „vzkazují“ naši ocenění řidiči dalším účastníkům silničního provozu - řidičům? „Více nás respektujte – jedete většinou sami, my ale vezeme často i víc než sto lidí. A musíme je dovézt bezpečně a včas. A když dáme levý blinkr na zastávce, tak nás prosím pusťte ze zastávky. Děkujeme.“

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv...