Drahobejlova 6/2215,

190 00 Praha 9

+420 266 313 975
sdp-cr@sdp-cr.cz
Velký směrový dopravní průzkum a sčítání cestujících se uskuteční ve dnech od 5. do 21. března 2024 ve vozidlech a na zastávkách MHD ve Zlíně a v Otrokovicích. Vyškolení tazatelé ze specializované firmy budou oslovovat cestující a ptát se jich, odkud a kam hromadnou dopravou cestují. Podobně rozsáhlý dopravní průzkum nechala Dopravní společnost Zlín – Otrokovice zpracovat naposledy v roce 2016.
V termínu od 5. do 21. března se budou na vybraných zastávkách a linkách v provozu MHD ve Zlíně a Otrokovicích realizovat směrové dopravní průzkumy. Cestující budou dotazováni vyškolenými tazateli, kteří budou viditelně označeni zvláštní visačkou. Anketní dotaz se bude týkat nástupní/výstupní zastávky během cesty MHD, zvolených linek, přestupů, použitého jízdního dokladu.
„Půjde o velmi krátký anketní dotaz na cestujícího. Odpovědi si budeme zaznamenávat. Následné vyhodnocení výsledků nám velmi pomůže rozklíčovat dopravní chování cestujících,“ uvedl zpracovatel dopravních průzkumů Tomáš Matras ze společnosti CZECH Consult, spol. s r.o., Praha, který garantuje odbornou stránku realizace průzkumu. Na základě vyhodnocených dat bude posuzována výhodnost vedení přímých linek v nejčastěji využívaných přepravních relacích a budou kompletně zmapovány přestupy cestujících.
V terénu se bude ve stejném čase pohybovat nejvýše deset tazatelů, označených visačkami. Budou realizovat směrový dopravní průzkum strukturovaně podle stanovené metodiky jak na vybraných zastávkách, tak ve vozidlech (u vozidel se to týká jen autobusových linek 31 a 32). „Nebudou vždy na všech místech, ale budou postupně naplňovat přidělené pracovní úkoly do vyčerpání stanovené kapacity potřebného vzorku,“ upřesnil Tomáš Matras.
„Prosíme naše cestující o maximální vstřícnost a spolupráci. Pokud budou tazatelem osloveni, prosíme je, aby krátký anonymní rozhovor poskytli. Je to samozřejmě dobrovolné, ale je třeba si uvědomit, že právě přičiněním každého osloveného a odpovídajícího cestujícího může dojít ke shromáždění dostatečného množství dat pro budoucí přizpůsobování městské dopravy aktuálním potřebám,“ uvedl ředitel DSZO Josef Kocháň.
Zpracovatelská firma má předložit výsledky průzkumu do konce května tohoto roku.

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv...