Drahobejlova 6/2215,

190 00 Praha 9

+420 266 313 975
sdp-cr@sdp-cr.cz

Dopravní podnik Ostrava (DPO) dokončil prodej společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. (EE). 100 % akcií bylo dnes převedeno kupující společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Vypořádání transakce bylo podmíněno splněním tzv. odkládacích podmínek, zejména provedením rekonstrukce střechy jedné z výrobních hal. Ta byla dokončena v červnu tohoto roku. Předběžná kupní cena přesáhne 320 mil. korun. Její konečná výše bude jasná až po zohlednění finančních výsledků dle účetních výkazů na začátku září.

„Manželství, tak bych označil další společnou kapitolu, kterou DPO spolu s EE teď bude psát. Jsme přesvědčeni, že nás čeká společná budoucnost, ve které bude EE silným a spolehlivým partnerem například pro servis a údržbu našich vozů. Spolupráce bude probíhat standardně transparentně formou veřejných zakázek, jako doposud. Věříme, že EE čeká stabilní budoucnost, která ji přinese nejen udržení na trhu, ale i možnost se dále rozvíjet, zakázkovou obsazenost na další roky a s tím související i udržení zaměstnanosti a zavedení vícesměnného provozu,“ uvádí generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys.

„Jsem rád, že po více než roce intenzivní práce, který uplynul od podpisu transakční dokumentace, se proces prodeje společnosti Ekova Electric úspěšně završuje. Chci za to všem zúčastněným poděkovat, nebylo to jednoduché. Budoucností Ekovy jsme se zabývali na expertní i politické úrovni dlouho. Mám jistotu, že začlenění společnosti pod silného technologického lídra bylo správným strategickým rozhodnutím, což uplynulý kovidový rok jenom potvrdil. Benefity na straně Ekovy, Dopravního podniku Ostrava i města budou jednoznačné,“ doplňuje primátor města Ostravy Tomáš Macura.

DPO v roli dopravce, ne jako výrobce. Dopravní podnik Ostrava se teď plně soustředí především na kvalitně prováděnou službu městské hromadné dopravy. Nebude dál podnikat v konkurenčně silné oblasti vývoje a výroby vozidel, která je doménou specializovaných firem. Převod EE pod křídla jiné společnosti je strategické rozhodnutí, které využívá současného potenciálu EE a ve spojení s renomovanou, technologicky i obchodně vyspělou firmou přináší budoucnost, která zachová jak tradiční oborové zaměření a zaměstnanost, tak i zakázkovou náplň. Přitom firma zůstane ve svých domovských objektech.


Neváhejte a zeptejte se na cokoliv...