Drahobejlova 6/2215,

190 00 Praha 9

+420 266 313 975
sdp-cr@sdp-cr.cz

Zasedání správní rady

Správní rada projednávala následující agendu:

 • správní rada projednávala problematiku legislativy, a to zejména zákon o podporovaných zdrojích energie (poplatky POZE);
 • na podnět odborné skupiny Přepravní kontrola odsouhlasila správní rada založení pracovní skupiny pro přípravu jednotných pravidel jízdného a pověřila tajemníka OS Přepravní kontrola výběrem členů a organizací práce této pracovní skupiny;
 • na podnět odborné skupiny Tramvaje vzala správní rada na vědomí založení pracovní skupiny pro standardizaci technických parametrů a pověřila tajemníka této OS Tramvaje výběrem členů a organizací práce této pracovní skupiny;
 • správní rada vzala na vědomí dílčí změny v termínech jednání některých odborných skupin;
 • správní rada schválila na základě obdržené přihlášky členství společnosti
  • BOUKAL s.r.o., IČ: 04229282,
   se statusem ostatního člena SDP ČR dle čl. 7 stanov;
 • správní rada schválila roční účetní závěrku za rok 2021 se záporným hospodářským výsledkem –538.146 Kč;
 • správní rada schválila předložený finanční plán na rok 2022 s hospodářským výsledkem ve výši 14.091 Kč;
 • správní rada schválila předložený marketingový plán na rok 2022;
 • v rámci zasedání správní rady proběhly volby do předsednictva sdružení, a to s tímto výsledkem:
  • předseda -                 Ing. Tomáš Pelikán;
  • místopředseda -        Ing. Miloš Havránek;
  • místopředseda -        Ing. Ladislav Urbánek;
  • člen předsednictva -  Ing. Daniel Morys, MBA;
  • člen předsednictva -  Ing. Lukáš Siřínek;
 • v rámci zasedání správní rady proběhly rovněž volby kontrolní a revizní komise sdružení, a to s tímto výsledkem:
  • předseda –     Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA;
  • člen –              Ing. Petr Maxa;
  • člen –              Ing. Milan Šlejtr.

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv...