Drahobejlova 6/2215,

190 00 Praha 9

+420 266 313 975
sdp-cr@sdp-cr.cz

Zasedání správní rady

Správní rada projednávala následující agendu:

 • správní rada projednávala problematiku legislativy, a to opět zejména aktuální stav notifikace zákona o podporovaných zdrojích energie v Evropské komisi, problematiku záloh exekutorům a plánované akce Milostivé léto II, dále správní rada řešila ohrožení rozpočtů dopravních podniků, potažmo měst ekologickou daní ze zemního plynu;
 • správní rada vzala na vědomí informaci o dosud nezaplacených členských příspěvcích některých ostatních členů SDP ČR;
 • správní rada schválila na základě obdržených přihlášek členství společností
  • Visa Europe Service LLS, IČ: 24818445;
  • First Green Industries a.s., IČ: 08900213;
  • SafeLock s.r.o., IČ: 06067239;
 • aktuální počet ostatních členů sdružení je 120;
 • správní rada schválila rozpočet na marketing SDP ČR pro rok 2023;
 • se správní radou se rozloučil její dlouholetý člen Bohumil Bárta z důvodu ukončení své funkce ředitele Dopravního podniku města Děčína, a.s. Správní rada panu Bártovi děkuje za skvělou práci a přeje mu do dalších let hodně osobních i profesních úspěchů.

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv...