Drahobejlova 6/2215,

190 00 Praha 9

+420 266 313 975
sdp-cr@sdp-cr.cz

Rozšířené zasedání správní rady

V úvodu jednání dorazila Česká televize, která připravila reportáž pro hlavní zpravodajský pořad Události o snaze dopravních podniků o osvobození od plateb poplatků za obnovitelné zdroje energie.

Správní rada následně projednávala následující agendu:

 • správní rada schválila posun termínu voleb předsednictva a kontrolní a revizní komise SDP ČR na zářiový termín zasedání správní rady;
 • správní rada ukončila členství Jablonecké dopravní společnosti, a.s.;
 • správní rada projednávala problematiku legislativy, a to zejéna:
  • zákon o podporovaných zdrojích energie (poplatky POZE);
  • novela exekučního řádu;
  • zákon o dráhách;
  • změny v občanském zákoníku - problematika smluvních pokut u nezletilých;
 • správní rada schválila na základě obdržených přihlášek členství společností
  • ABB Power Grids Czech Republic s.r.o.,
  • BREMA, spol. s r.o.,
  • EventHouse s.r.o. a 
  • TTC MARCONI s. r. o. se statusem ostatního člena SDP ČR dle čl. 7 stanov;
 • správní rada byla informována o stavu přípravy časopisu SDP ČR a 2. čísla newsletteru sdružení.

Hosty zasedání správní rady byli zástupci Českých drah, a.s., se kterými byly projednány možnosti řešení tzv. "Jízdenky poslední míle".

Ve druhém bloku zasedání správní rady proběhlo 18 prezentací ostatních členů. Prezentujícími firmami byly:

 • BUSE, s.r.o.
 • INTERACTION s.r.o.
 • ČEZ ESCO, a.s.
 • Tirn Technology s.r.o.
 • KAR group, a. s.
 • NADATUR, spol. s r.o.
 • AD TECHNIK, s.r.o.
 • MOBILBOARD s.r.o.
 • Eaton Elektrotechnika s.r.o.
 • ROTAM SK, s.r.o.
 • ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o.
 • VOITH TURBO s.r.o.
 • Iveco Czech Republic, a. s.
 • Ing. Ivo Herman, CSc.
 • ABB Power Grids Czech Republic s. r. o.
 • BREMA, spol. s r.o.
 • BOSCH Engineering GmbH
 • PZK BRNO a.s.

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv...