Drahobejlova 6/2215,

190 00 Praha 9

+420 266 313 975
sdp-cr@sdp-cr.cz

Rozšířené zasedání správní rady

Správní rada projednávala následující agendu:

  • správní rada schvaluje navýšení členských poplatků u řádných i ostatních členů. Členský poplatek ostatních členů se zvyšuje ze stávajících 25.000 Kč ročně na 30.000 Kč ročně.
  • správní rada schválila na základě obdržených přihlášek členství se statutem ostatního člena SDP ČR dle čl. 7 stanov u společností:
    GERFLOR SAS;
    Interaction s.r.o. 
  • správní rada schválila přizvání tajemníků odborných skupin a předsedů odborných skupin mimo správní radu na druhé běžné (nerozšířené) zasedání správní rady 2020;
  • správní rada schválila plán akcí na rok 2020;
  • správní rada schválila vyloučení firmy EM TEST ČR spol. s r.o. z řad ostatních členů Sdružení dopravních podniků ČR na základě čl. 7 odst. 1 stanov;
  • součástí jednání bylo 22 prezentací ostatních členů sdružení.

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv...