Drahobejlova 6/2215,

190 00 Praha 9

+420 266 313 975
sdp-cr@sdp-cr.cz

Zasedání správní rady

Správní rada byla volební a řešila následující agendy:

 • správní rada zvolila nové složení předsednictva, a to:

  předseda –               Ing. Tomáš Pelikán;
  místopředseda –      Ing. Miloš Havránek;
  místopředseda –      Ing. Ladislav Urbánek;

 • správní rada zvolila nové složení kontrolní a revizní komise:
  předseda –          Ing. Bohumil Bárta;
  člen –                   Ing. Petr Maxa;
  člen –                   Bc. Zdeněk Abraham.

 • správní rada jmenovala nové předsedy odborných skupin:
  předsedou odborné skupiny marketing jmenován Ing. Tomáš Pelikán;
  předsedou odborné skupiny personalistika jmenován PhDr. Jiří Špička;

 • správní rada schválila Jiřího Krpenského do funkce člena komise pro svařování při SDP ČR;

 • správní rada schválila ukončení členství z důvodu nezaplacení členských příspěvků u firem:
  Česká spořitelna, a.s.;
  KORDIS JMK, a.s.;
  MAHA Consulting, s.r.o.;
  TC INTER - INFORMATICS, a.s.;
  TTC MARCONI, s.r.o.;
  VELVANA, a.s.

 • správní rada schvaluje na základě obdržených přihlášek členství se statutem ostatního člena SDP ČR dle čl. 7 stanov u společností:
  AD TECHNIK, s.r.o.;
  BENNING CR, s.r.o.;
  CBM CR s.r.o.;
  DYSK, spol. s r.o.;
  Würth spol. s r.o. 

 • správní rada schválila záměr nechat vypracovat studii Analýza variant rozvoje městské hromadné dopravy s ohledem na ekonomiku a životní prostředí.

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv...