Drahobejlova 6/2215,

190 00 Praha 9

+420 266 313 975
sdp-cr@sdp-cr.cz

Zasedání správní rady

Správní rada projednávala následující agendu:

  • správní rada projednávala možné ovlivnění termínů zasedání odborných skupin SDP ČR situací vyvolanou pandemií Covid-19 a nechává volnou ruku předsedům a tajemníkům těchto odborných skupin ve změně termínů, bude-li to nutné – doporučuje však, pokud to stav dovolí, zasedání odborných skupin realizovat;
  • správní rada schválila z důvodu vývoje situace kolem pandemie Covid-19 a s tím souvisejících restrikcích vlády výměnu termínů konání svých plánovaných zasedání, tedy přesun data rozšířeného zasedání z dubna na červen – rozšířené zasedání správní rady tedy proběhne v termínu 16.–17. června 2021;
  • správní rada diskutovala o vládou plánovaném povinném zavedení respirátorů FFP2 do MHD a vyjádřila nesouhlas s tímto záměrem, a to z toho důvodu, že toto opatření způsobí další odliv cestujících z MHD, potažmo další finanční ztráty na straně dopravních podniků;
  • správní rada byla informována o plánovaném termínu první schůzky pracovní skupiny pro MHD při Ministerstvu dopravy ČR, který je 11. února;
  • správní rada schválila účetní uzávěrku za rok 2020 s hospodářským výsledkem 760.802 Kč;
  • správní rada schválila finanční plán na rok 2021 s hospodářským výsledkem ve výši 26.865 Kč;
  • správní rada schválila marketingový plán SDP ČR pro rok 2021.

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv...