Drahobejlova 6/2215,

190 00 Praha 9

+420 266 313 975
sdp-cr@sdp-cr.cz

Rozšířené zasedání správní rady

Správní rada projednávala následující agendu:

  • správní rada schválila na základě obdržených přihlášek členství společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. a GREY track s.r.o. se statutem ostatního člena SDP ČR dle čl. 7 stanov;
  • správní rada schválila vyloučení společnosti totalTRANS s.r.o. ze Sdružení dopravních podniků ČR v souladu s čl. 7 odst. 1 stanov z důvodu nezaplacení členských příspěvků;
  • správní rada jmenovala předsedou OS Pevná trakční zařízení Bc. Dana Dunovského;
  • správní rada schválila návrh OS Marketing nad rámec standardních příspěvků řádných členů přispívat samostatně na společný marketing SDP ČR, a to za účelem propagace sdružení a jeho zájmů.

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv...