Drahobejlova 6/2215,

190 00 Praha 9

+420 266 313 975
sdp-cr@sdp-cr.cz

Zasedání správní rady

Hostem zasedání byl Ing. Jan Šebesta, manažer pro dopravu a investice, zástupce ředitele Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR, který popsal možnosti spolupráce SDP ČR se Svazem průmyslu a dopravy ČR.

Správní rada následně projednávala následující agendu:

 • z legislativy byla projednávána témata
  • nový ceník ERÚ a s tím související novela vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou;
  • odpisování majetku pořízeného z dotace – problematiku popsala předsedkyně OS Ekonomické;
  • problematika zdravotních prohlídek řidičů tramvají a metra a související vyhláška č. 260/2023 Sb., o stanovení podmínek zdravotní způsobilosti osob k provozování dráhy a drážní dopravy;
 • členové správní rady byli informováni o realizovaném zasedání Podvýboru pro dopravu Poslanecké sněmovny ČR, který projednával tematiku transformace Centra služeb pro silniční dopravu jako základ zkvalitnění systému vysokorychlostního vážení kamionů;
 • výkonný ředitel předložil a správní rada schválila žádosti o členství společností
  • Vossloh Drážní Technika, s.r.o., IČ: 25078763, (dodává pružné kolejové upevnění);
  • Pražská plynárenská, a.s., IČ: 60193492, (obchoduje se zemním plynem, CNG, zabývá se prodejem zeleného vodíku do dopravy);
 • správní rada schválila pravidla pro organizaci jednání odborných skupin a jejich financování. Mimo jiné je v pravidlech uvedeno:
  • tajemníci odborných skupin nebudou primárně o spolufinancování zasedání svých skupin žádat ostatní členy, pokud nebude ze strany ostatního člena požadována služba v nadstandardním rozsahu (např. prezentace výrobního závodu, uzavřené jednání pouze pro dopravní podniky apod.);
  • je přípustné přijmout finanční podporu, pokud ostatní člen projeví sám zájem o podíl na financování odborné skupiny;
  • pořádání jednání odborných skupin bude dotováno z rozpočtu SDP ČR;
  • maximální cena za ubytování a spojené služby je stanovena na 3.000 Kč s DPH za osobu a noc;
  • minimalizovány by měly být části jednání přístupné pouze určitým ostatním členům;
  • pravidla pro přístup firem mimo SDP ČR na zasedání odborné skupiny zůstávají zachována.
 • správní rada vzala na vědomí předběžnou informaci o hospodářském výsledku SDP ČR a schválila rozpočet na rok 2024 s plánovaným ziskem na úrovni cca 150 tis. Kč;
 • předseda OS Marketing prezentoval aktuálně realizované marketingové aktivity SDP ČR, zejména pak:
  • kampaň na podporu MHD s názvem Věřte – Nevěřte v MHD;
  • anketa Srdcaři jedou;
  • příprava Šotodays 2025;
  • příprava Konference R.E.D. 2024;
 • v rámci pravidelného bodu o dotačních titulech informoval předseda sdružení členy správní rady o rizikovém stavu na nově zřízeném Dopravním a energetickém stavebním úřadu, a to v souvislosti se schvalováním stavebních akcí v financovaných v rámci OPD – nedostatek pracovních sil a s tím spojená hrozba prodlužování doby schvalovacích řízení u drážních staveb.

V rámci zasedání proběhla prezentace společnosti SONO-Solar na téma Systém fotovoltaických článků na střechách dopravních prostředků.

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv...