Drahobejlova 6/2215,

190 00 Praha 9

+420 266 313 975
sdp-cr@sdp-cr.cz

Mimořádné zasedání správní rady

Na pořadu jednání správní rady byla pouze agenda žádostí o nové členství:

  • správní rada projednala žádost o řádné členství společnosti BusLine MAD Česká Lípa s.r.o. – žádost nebyla schválena;
  • počet řádných členů sdružení zůstává 22;
  • správní rada schválila na základě obdržených přihlášek členství se statusem ostatního člena společností
    • Vienna-Components-Trading s.r.o., IČ: 61169854;
    • Škoda Digital, s.r.o., IČ: 01731530;
  • aktuální počet ostatních členů sdružení je 129.

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv...