Drahobejlova 6/2215,

190 00 Praha 9

+420 266 313 975
sdp-cr@sdp-cr.cz

Rozšířené zasedání správní rady

Zasedání začalo rozšířenou částí, které se kromě členů správní rady zúčastnilo 64 zástupců ostatních členů SDP ČR. V rámci této části zasedání proběhlo 16 prezentací, a to firem:

 • BUSE, s.r.o.                            Aktuální projekty ve společnosti BUSE, s.r.o.
 • ALSTOM Czech Republic a.s. Vlakotramvaje v integrované dopravě
 • TELMAX, s.r.o.                        zdravice do nového roku
 • Fleetshield b.v                        Krátká video prezentace AG polepu
 • GLASPO TRADE, s.r.o.            Hasicí systémy DAFO
 • TURANCAR CZ s.r.o.               Anadolu ISUZU, prezentace výroby autobusu
 • Siemens Mobility, s.r.o.         Bezobslužné dopravní systémy Siemens
 • MICHELIN ČR s.r.o.                komplexní outsourcing pneumanagementu
 • Systemy Autobusowe Sp. z o. o.        novinky
 • SafeLock s.r.o.                        alkoholové zámky, úklidový software
 • VOITH TURBO, s.r.o.              novinky VOITH
 • ZAT a.s.                                  kompetence ZAT a.s. pro dopravu

V odpolední části se sešla správní rada s ostatními členy v diskusním kruhu a účastníci si navzájem vyměňovali názory na způsob organizace jednání správní rady a odborných skupin. Z řad ostatních členů zaznívalo nejčastěji, že se nechtějí podílet na organizaci jednotlivých odborných skupin, ale preferují zvýšení členských příspěvků a finanční podporu ostatních skupin z rozpočtu SDP ČR.

Správní rada projednávala následující agendu:

 • projekt Dekarbonizace dopravy;
  • s prezentací vystoupil Ing. Jiří Pohl ze společnosti Siemens Mobility;
  • součástí Modernizační fond EU a od něj odvozený Modernizační fond ČR;
  • pro čerpání z modernizačního fondu spuštěny programy TRANS gov a TRANC com;
 • z legislativy byla projednávána témata
  • Zákoník práce;
  • převzetí agendy stavebních řízení u drážních staveb specializovaným stavebním úřadem DESÚ od Drážního úřadu a rizika s tím spojená;
 • předseda sdružení podal informace z vystoupení SDP ČR na Podvýboru pro dopravu;
 • správní rada vzala na vědomí ukončení členství společnosti PPS advokáti s.r.o.;
 • správní rada schválila na základě obdržených přihlášek členství se statusem ostatního člena společností
  • PROFI chemical s.r.o., IČ: 02804361;
  • SimKol S.A., IČ: 385013530, Polsko;
 • aktuální počet ostatních členů sdružení je 131;
 • výkonný ředitel informoval správní radu o činnosti odborných skupin;
 • správní rada vzala na vědomí změny v obsazení dvou postů tajemníků odborných skupin;
  • tajemníka OS Tramvaje Jaromíra Holce nahradil Zdeněk Jarolín z Brna;
  • tajemnici OS Marketing Hanu Pohanovou nahradila Markéta Makki Mitas z Plzně;
 • správní rada schválila změny v placení příspěvků, a to jak u řádných členů, tak u ostatních členů:
  • v případě řádných členů byl změněn klíč pro přepočet příspěvků dle počtu zaměstnanců;
  • v případě ostatních členů byl zvýšen roční členský příspěvek z 30.000 Kč na 40.000 Kč;
 • správní rada schválila plán akcí (zasedání správní rady a odborných skupin) pro rok 2024;
 • správní rada projednávala návrhy na zavedení odborných skupin MTZ a bezpečnostních techniků, avšak oba návrhy odmítla – na základě usnesení správní rady tak zůstává 10 odborných skupin v současném rozložení a zachována je též četnost zasedání odborných skupin dvakrát ročně;
 • marketing SDP ČR:
  • předseda odborné skupiny Marketing seznámil správní radu s aktuálními marketingovými aktivitami;
  • v souvislosti s plánovanou Konferencí SDP ČR v roce 2024 byla prezentována nabídka partnerství pro firmy, které budou mít zájem participovat na organizaci konference;
 • v závěru informoval zástupce Dopravní společnosti Ústeckého kraje, p.o., že na výzvu předsednictva SDP ČR přehodnotil své rozhodnutí týkající se odchodu ze sdružení a tato společnost zůstává tedy i nadále řádným členem SDP ČR.

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv...