Drahobejlova 6/2215,

190 00 Praha 9

+420 266 313 975
sdp-cr@sdp-cr.cz

Zasedání správní rady

Správní rada projednávala následující agendu:

 • z legislativy byla projednávána témata
  • novela zákoníku práce;
 • výkonný ředitel informoval o neuhrazených členských příspěvcích u 2 členů
 • výkonný ředitel informoval o realizovaném semináři zaměřeném na PROJEKTOVÁNÍ TRAMVAJOVÝCH TRATÍ V ČR, který proběhl 6. září v Brně;
  • účelem semináře bylo seznámení se se specifiky konstrukce a návrhu tramvajových tratí v České republice;
  • zúčastnilo se kromě zástupců DP 41 projektantů z 15 firem a 4 zástupci Drážního úřadu;
  • v rámci semináře byla deklarována potřeba revize ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště – Část 1: Navrhování zastávek – správní rada schválila finanční participaci na tvorbě této normy;
 • správní rada se opět zabývala problematikou organizace rozšířených jednání správní rady a zasedání odborných skupin;
 • v rámci marketingového bloku byla správní rada seznámena s úspěchem v soutěži Zlatý středník, kterou pořádá PR Klub a která oceňuje nejlepší komunikační projekty a firemní média – Song na podporu MHD, který pro Sdružení dopravních podniků složil a nazpíval hudebník Ventolin, získal 1. místo v kategorii Auto-moto a doprava;
 • správní rada byla informována zástupcem Dopravní společnosti Ústeckého kraje, p.o., že v příštím roce již neplánuje členství ve Sdružení dopravních podniků ČR.

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv...