Drahobejlova 6/2215,

190 00 Praha 9

+420 266 313 975
sdp-cr@sdp-cr.cz

Zasedání správní rady

Správní rada projednávala následující agendu:

 • z legislativy byla projednávána témata
  • exekutorský tarif;
  • zákon o dráhách;
  • snížení věkové hranice řidičů autobusů na 18 let;
  • odpisování dotací;
 • správní rada rozhodla o změně jednorázových poplatků za vstup nečlenů na zasedání správní rady následovně:
  • první vstup na jednání:                       5.000 Kč;
  • každý další vstup na jednání:             25.000 Kč,
  • s účinností od 1. července 2023.
 • výkonný ředitel informoval o neuhrazených členských příspěvcích u 23 členů
  • správní rada rozhodla o zpoplatnění opakované upomínky na neuhrazené členské příspěvky a pověřila výkonného ředitele, aby tuto informaci poskytl opozdilcům s platbou;
 • výkonný ředitel informoval o finalizaci Výroční zprávy za rok 2022;
  • správní rada rozhodla o změně názvu tohoto dokumentu na „Statistická ročenka SDP ČR“, a to z důvodu, že pod pojmem „výroční zpráva“ se převážně prezentují povinně zveřejňované údaje o účetní závěrce;
 • správní rada se zabývala problematikou organizace rozšířených jednání správní rady a odborných skupin.

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv...