Drahobejlova 6/2215,

190 00 Praha 9

+420 266 313 975
sdp-cr@sdp-cr.cz

Zasedání správní rady

Správní rada projednávala následující agendu:

 • správní rada projednávala problematiku legislativy, a to zejména:
  • zákon o podporovaných zdrojích energie (poplatky POZE);
  • novela exekučního řádu;
  • zákon o dráhách;
  • změny v občanském zákoníku - problematika smluvních pokut u nezletilých;
 • správní rada schválila do funkce tiskové mluvčí (mediální tváře SDP ČR) Mgr. Lindu Hailichovou;
 • správní rada schválila pokračování marketingové akce Bus Salon s Václavem Koptou;
 • správní rada vzala na vědomí rezignaci PhDr. Jiřího Špičky na funkci předsedy odborné skupiny personalistika a schválila do této funkce Ing. Radima Rovnera, předsedu představenstva Dopravního podniku města Jihlavy, a.s.;
 • správní rada schválila na základě obdržených přihlášek členství společností
  • AHES s.r.o., IČ: 29273463,
  • CEPENA, a.s., IČ: 27822401 a
  • Michelin Česká republika s.r.o., IČ: 62910752,
   se statusem ostatního člena SDP ČR dle čl. 7 stanov;
 • správní rada vzala na vědomí výpovědi členství firem ASES GROUP RESEARCH, SE, a GREY track s.r.o.;
 • správní rada potvrdila ukončení členství firmy CBM CR s.r.o., a to z důvodu nezaplacení členských příspěvků;
 • v rámci zasedání správní rady se s ostatními kolegy rozloučil dlouholetý člen správní rady, Ing. Luboš Wejnar, který opouští správní radu v souvislosti s ukončením členství Jablonecké dopravní společnosti, a.s., ve SDP ČR;
 • správní rada schválila posun termínu voleb předsednictva a kontrolní a revizní komise SDP ČR do konce roku 2021, a to v souvislosti s připravovanými změnami ve stanovách sdružení;
 • správní rada byla informována o odložení vydávání časopisu SDP ČR a o přípravě 3. čísla newsletteru sdružení.

Hosty odpolední části zasedání správní rady byli zástupci ŠKODA ELECTRIC, a.s., kteří prezentovali nové trendy ve výrobě elektricky poháněných vozidel MHD.

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv...