Drahobejlova 6/2215,

190 00 Praha 9

+420 266 313 975
sdp-cr@sdp-cr.cz

Rozšířené zasedání správní rady

Správní rada projednávala následující agendu:

 • správní rada se zabývala problematikou sjednocení terminologie a pravidel poskytování jízdného v rámci všech dopravních podniků;
  • označování a definice slevových skupin;
  • užívané piktogramy;
  • navigace na internetu;
  • v rámci projednávání bylo otevřeno i téma univerzálního prodejního kanálu na jízdní doklady;
 • z legislativy byla projednávána témata
  • zákon o nízkoemisních vozidlech a jeho interpretace;
  • zákon o dráhách;
  • snížení věkové hranice řidičů autobusů na 18 let;
  • exekutorský tarif;
  • rozsudek soudního dvora - povinné přestávky;
  • odpisování dotací;
 • správní rada vzala na vědomí ukončení členství společností
  • Pandrol, s.r.o.;
  • SGS Czech Republic, s.r.o.;
  • SIBA-SIGN CZ, s.r.o.;
 • správní rada schválila na základě obdržených přihlášek členství se statusem ostatního člena společností
  • GLASPO TRADE, s.r.o., IČ: 06352774;
  • STEM/MARK, a.s., IČ: 61859591;
  • Systemy Autobusowe Sp. z o. o., Polsko;
  • Ekoenergetyka – Polska S.A., Polsko;
  • Městská doprava Teplice, p.o., IČ: 17196264;
 • aktuální počet ostatních členů sdružení je 128;
 • správní rada se seznámila se změnami v předpisech SDP ČR pro svařování a schválila předpisy T1/2 a V4/2 v aktuálním znění;
  • OS Marketing - přesun z 25.01. na 22.02.;
  • OS Ekonomická - přesun z 12.04. na 22.03.;
  • Rozšířená správní rada - přesun z 19.04. na 12.04.;
 • hosty zasedání správní rady byli zástupci Svazu dopravy ČR.

Rozšířené části zasedání správní rady se kromě členů správní rady zúčastnilo 46 zástupců ostatních členů SDP ČR. V rámci této části zasedání proběhlo 16 prezentací, a to firem:

 • BUSE, s.r.o.     Aktuální projekty ve společnosti BUSE, s.r.o.
 • FS Software s.r.o.       Informace o systému Skeleton®
 • INTERACTION s.r.o.   mytí aplikační technologie a infrasušení
 • SALTEK s.r.o.  Představení výrobků SALTEK - Omezovače napětí VLD
 • PD Com           20 let s SDP
 • CZECH Consult, spol. s r.o.    MHD ONLINE - zobrazení polohy vozidel pro cestující
 • TURANCAR CZ s.r.o.   Novinky 2023 - minibusy ISUZU NovoCiti Life v ČR
 • Boukal, s.r.o.  Prezentace společnosti Boukal s.r.o.
 • Bustec s.r.o    Nové informační technologie v dopravě
 • ONE SYSTEM, s.r.o.    Inovace v bezpečnosti dopravy
 • MOBILBOARD s. r. o.  Nové typy Wi-Fi routerů pro veřejnou dopravu
 • ČEZ ESCO        Energetické úspory v DP
 • KAR group, a.s.           Elektrické minibusy Rošero
 • GERFLOR SAS Podlahové krytiny společnosti GERFLOR
 • Michelin ČR, s.r.o.      Pneumanagement, poprodejní podpora
 • PZK Brno, a.s. Vodiče a kabely Radox, RF komponenty, novinky PZK

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv...