Drahobejlova 6/2215,

190 00 Praha 9

+420 266 313 975
sdp-cr@sdp-cr.cz

Zasedání správní rady

Správní rada projednávala následující agendu:

 • správní rada se zabývala aktuální situací kolem cen energií;
 • z legislativy byla projednávána témata
  • připomínky SDP ČR k exekutorskému tarifu;
  • možnosti snížení věkové hranice pro řidiče autobusu na 18 let;
  • změny v zákoně o dráhách;
  • lehká kolejová vozidla;
  • zóny setkávání;
 • správní rada schválila v souladu s čl. 7 odst. 1 ukončení členství společnosti First Green Industries a.s., a to z důvodu neuhrazení členských příspěvků na rok 2022;
 • správní rada schválila na základě obdržených přihlášek členství se statusem ostatního člena společností
  • ReViTest CZ s.r.o., IČ: 06089241;
  • ALSTOM Czech Republic a.s., IČ: 49902083;
 • aktuální počet ostatních členů sdružení je 126;
 • správní rada schválila změny v plánu akcí SDP ČR v roce 2023:
  • OS Marketing - přesun z 25.01. na 22.02.;
  • OS Ekonomická - přesun z 12.04. na 22.03.;
  • Rozšířená správní rada - přesun z 19.04. na 12.04.;
 • správní rada vzala na vědomí výsledek hospodaření sdružení – výsledek bude ještě ověřen kontrolní a revizní komisí;
 • správní rada schválila rozpočet pro rok 2023;
 • byly vyhodnoceny marketingové akce realizované v roce 2022, včetně prosincové konference Výzvy moderní MHD.

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv...