Drahobejlova 6/2215,

190 00 Praha 9

+420 266 313 975
sdp-cr@sdp-cr.cz
Dopravním podnikům v České republice chybí v součtu přes pět set řidičů. Podle statistik Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) je situace podobná, jako v minulém roce. V žádném městě kvůli tomu nedochází ke snižování dopravních výkonů, ale SDP ČR upozorňuje, že nábor řidičů by mohl být v některých aspektech jednodušší.
„Personální situace v dopravních podnicích, co se týká počtu řidičů, je podobná, jako v loňském roce. Ve 22 dopravních podnicích, které patří do SDP ČR, pracuje přes deset tisíc řidičů. V loňském roce jsme uváděli, že celkově chybí asi pět set řidičů, nyní je situace podobná, nicméně mezi jednotlivými dopravními podniky panují rozdíly,“ uvedl předseda SDP ČR Tomáš Pelikán.
O situaci s počty řidičů a o dalších provozních činnostech v MHD jednala ve čtvrtek 18. května v Praze Dopravně provozní skupina, která funguje v rámci SDP ČR. Setkání se zúčastnili zástupci ze 13 českých a 8 slovenských dopravních podniků, kteří si na těchto setkáních vyměňují zkušenosti a inspirují se v řešení aktuálních problémů.
„Někteří dopravci mají stav naplněný (např. Dopravní podnik města České Budějovice nebo Dopravní společnost ZlínOtrokovice), jinde řidiči chybí, ale v menších městech jsou to jednotky lidí. Maximálně dopravním podnikům chybí do 10 % řidičů. Nikde ale kvůli tomu nedochází k omezování dopravní obslužnosti, nedostatek kmenových zaměstnanců se řeší brigádníky nebo přesčasovými směnami,“ vysvětlil předseda Dopravně provozní skupiny SDP ČR Jan Seitl.
V oblasti náboru nových řidičů by mohla dopravním podnikům zjednodušit situaci změna legislativy, kterou SDP ČR podporuje. Díky této změně by mělo dojít ke zjednodušení lékařských prohlídek pro řidiče trolejbusů, na které by se nově pohlíželo jako na řidiče autobusů. O této možnosti se zatím jedná s Ministerstvem dopravy.
„Více zájemců o práci řidiče by mohla přinést i změna legislativy, která by za určitých podmínek snížila věkovou hranici pro řízení autobusu z 21 na 18 let. To by bylo možné například u řízení minibusů, nebo by podmínkou bylo absolvování odborného učiliště nebo střední školy s dopravně-technickým zaměřením,“ doplnil Jan Seitl.
Dalším problémem je dlouhodobý nedostatek odborných dělnických profesí, jako jsou automechanici, autotronici a další elektro profese. Podobně jako u řidičů je u těchto pracovníků vyšší průměrný věk, a dopravní podniky se budou v blízké budoucnosti muset vypořádat s kritickým nedostatkem těchto zaměstnanců, kteří jsou pro provoz nepostradatelní. V těchto profesích najdou absolventi uplatnění v dopravních podnicích ve všech větších městech.

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv...