Drahobejlova 6/2215,

190 00 Praha 9

+420 266 313 975
sdp-cr@sdp-cr.cz

Vozy městské hromadné dopravy používají v České republice každý den miliony lidí. Ročně přepraví dopravci v rámci Sdružení dopravních podniků (SDP ČR) téměř dvě miliardy lidí. Existence veřejné dopravy je pro fungování ekonomiky i běžného života lidí zcela zásadní. Aby si veřejnost důležitost MHD plně uvědomila, budou dopravní podniky zavádět tzv. Dny bez MHD.

„Lidé si hodnotu věcí většinou uvědomí až ve chvíli, kdy o ni přijdou. Dny bez MHD chceme otestovat ve všech městech, aby o tento zážitek nebyl nikdo ochuzen. Při přípravě využíváme kromě jiného i umělou inteligenci, která nám predikuje, jak bude den bez MHD vypadat. Věříme, že dopravním podnikům tento sociální experiment přinese spoustu věrných zákazníků,“ říká předseda SDP ČR Tomáš Pelikán.

Umělá inteligence dokáže velmi přesně popsat, co se stane, když nebude fungovat městská hromadná doprava. Obyvatelé se budou muset připravit na velkou dávku nepohodlí, čekají je zácpy, pozdní příchody, velký stres a lokální zhoršení kvality ovzduší.

„Jsem moc rád, že se můžeme do akce Dny bez MHD zapojit. Věřím, že naši zákazníci to přijmou shovívavě, a naopak se nám ve velkém vrátí do vozů a budou si naší práce více vážit,“ přeje si Miloš Havránek, generální ředitel Dopravního podniku města Brna, který je také 1. místopředsedou SDP ČR.

 

A jak by podle umělé inteligence vypadal svět bez MHD?

Svět bez městské hromadné dopravy by se pravděpodobně výrazně lišil od toho, jak ho známe dnes. Městská hromadná doprava je klíčovým prvkem moderních měst a její absence by měla významné dopady na společnost a hospodářství.

Bez městské hromadné dopravy by lidé museli spoléhat na individuální dopravu, jako jsou auta, motorky nebo jízdní kola. To by znamenalo více dopravních prostředků na silnicích, větší zácpy, horší kvalitu ovzduší a větší náklady na dopravu.

Mnoho lidí by také ztratilo přístup ke službám, jako jsou obchody, školy a zdravotnická zařízení, zejména ti, kteří si nemohou dovolit auto nebo kteří nejsou schopni řídit. To by mohlo mít negativní dopady na jejich životní úroveň a hospodářský rozvoj.

Bez městské hromadné dopravy by také pravděpodobně bylo méně turistů a méně příležitostí pro obchodní cestování, což by mohlo ovlivnit místní ekonomiku a mezinárodní vztahy.

Celkově by svět bez městské hromadné dopravy byl pravděpodobně méně spojený, méně přístupný a méně udržitelný. Proto je důležité, aby města nadále rozvíjela a investovala do svých městských dopravních systémů, aby byly ekologičtější a efektivnější.


Neváhejte a zeptejte se na cokoliv...