Drahobejlova 6/2215,

190 00 Praha 9

+420 266 313 975
sdp-cr@sdp-cr.cz

Větší rychlost, menší hluk, zatravněné koleje i nové zastávky nebo celé tramvajové smyčky. Dopravní podnik Ostrava (DPO) společně se statutárním městem Ostrava (SMO) zahájil největší investici do modernizace tramvajových tratí ve své novodobé historii.

Někde už stavební práce začaly, jinde se rozběhnou v průběhu léta nebo na podzim. DPO letos zrealizuje více než desítku investičních projektů. Všechny mají několik společných jmenovatelů: rychleji, tišeji, pohodlněji a v hezčím prostředí.

„V plánu už jsme tyto akce měli dlouho, teď jsme se ale rozhodli je ještě více nakumulovat. Řekli jsme si, že když je možnost získat takové množství peněz z evropských fondů, jdeme do toho. Navzdory ztrátě způsobené koronavirem nechceme, aby se krize promítla do omezení investic. Podobně rozsáhlé projekty totiž plánujeme i v dalších dvou letech. V případě potřeby si vezmeme i úvěr,“ říká předseda představenstva a generální ředitel DPO Daniel Morys. Z rekordních 380 milionů korun vynaloží DPO na přímé investice v roce 2020 366 milionů, dalších 30 milionů půjde na nutné a plánované opravy.

Investiční akce 2020:

 • Zvyšování rychlosti Třebovice - Nová Ves 130 milionů Kč 7-8/2020
 • Modernizace trati Výškovická 124 milionů Kč 9-11/2020
 • Tramvajová smyčka Hlučínská 44 milionů Kč 7-8/2020
 • Modernizace Náměstí Svatopluka Čecha 31 milionů Kč 5-6/2020
 • Zvyšování rychlosti Zárubek - Hranečník 14 milionů Kč 11/2020
 • Tramvajová smyčka Vřesinská 3 miliony Kč 9-10/2020
 • Sanace tramvajového spodku vozovna Poruba 3 miliony Kč 4-6/2020

Opravy 2020:

 • Oprava tramvajové trati Pavlovova 15 milionů Kč 9-10/2020
 • Oprava tramvajové trati Závodní 10 milionů Kč 4-5/2020
 • Výměna kolejového svršku most Výškovice 3 miliony Kč 9-10/2020
 • Revitalizace tram. zastávek NH Hl. brána 0,9 milionu Kč 9/2020

 

Modernizace nástupišť Kotva 71,2 milionů Kč 7-11/2020 FINANCUJE SMO

Ozelenění Dr. Martínka 8,67 milionů Kč podzim/2020 FINANCUJE SMO


Neváhejte a zeptejte se na cokoliv...