Drahobejlova 6/2215,

190 00 Praha 9

+420 266 313 975
sdp-cr@sdp-cr.cz
V tramvajové vozovně Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ)  byl představen projekt „PRÁZDNINOVÝCH NOSTALGICKÝCH JÍZD“ v Libereckém kraji, který doplnila na místě přistavená historická vozidla. Vystavené exponáty budou vozit cestující veřejnost za zážitky o prázdninách na různých historických linkách v Libereckém kraji.
Živý nostalgický provoz pomáhá nejen atraktivnějšímu nahlédnutí do časů minulých, ale také podporuje cestovní ruch a rozvoj i v okrajových regionech.
Jízdy ve svém okolí dlouhodobě organizují a o historická vozidla pečují volnočasová sdružení aktivních občanů. Díky finanční podpoře Libereckého kraje, Statutárního města Liberec a Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, který kromě finančních příspěvků zajišťuje také technickou podporu, je jednodušší plánování provozu, opravy techniky a další rozvoj.
„Podporu vnímám jako ocenění práce aktivních členů, kteří se výrazně podílejí na připomínání historie nejen tramvajové, ale celkově městské dopravy. Tím doplňují mozaiku historie veřejné dopravy v Libereckém kraji,“ konstatoval Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana.
„Historické tramvaje do Liberce patří, což každoročně potvrzuje neustálý zájem Liberečanů a návštěvníků města. Vážíme si toho, že na rozdíl od jiných měst je péče o historické unikáty založena na činnosti dobrovolníků,“ doplnil Jiří Šolc, náměstek Statutárního města Liberec.
 
JÍZDY HISTORICKÝCH AUTOBUSŮ A TRAMVAJÍ, Boveraclub (Tomáš Krebs)
 
JÍZDY HISTORICKÝCH TRAMVAJÍ
Liberecký kraj letos poprvé finančně přispívá na Prázdninové jízdy historické tramvaje organizované Boveraclubem ve spolupráci s Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou. Počínaje 29. červnem 2024 vyrazí každou prázdninovou sobotu do ulic Liberce z Prahy zapůjčená historická tramvajová souprava. Ta umožní reagovat na plánované letní výluky tramvajových tratí díky rozchodu 1435 mm, pro který je zkonstruována. Liberecké úzkokolejné unikáty mohou vyjet pouze na trasu mezi Rybníčkem a Lidovými sady. Tento úsek bude ale z důvodu plánované výluky o prázdninách částečně neprůjezdný.
Každou červencovou sobotu bude vyjíždět historická souprava na linku č. 1 Rybníček – Hanychov, zvláštní jízdenky budou prodávat průvodčí ve vozech za hotové. Na srpen se pro změnu připravují jízdy do Lidových sadů.
Zapůjčený motorový vůz č. 351 byl vyroben firmou Ringhoffer v roce 1915 a vlečný vůz č. 1202 je z roku 1930 a vyroben byl v Továrně na vozy v Kolíně. Od roku 1991 jsou obě tramvaje v pražské flotile historických tramvají určených pro pravidelný a komerční provoz jako duplicitní k těm, které jsou umístěny v expozici střešovického muzea. V pražském podnikovém muzeu MHD byla letos v únoru zahájena stavba nových výstavních hal pro muzejní autobusy a užitková vozidla. Stavba tak omezila prostor a provoz historických tramvají, proto pražský dopravní podnik uvítal možnost uložit jednu soupravu právě v Liberci. Liberecký dopravní podnik a město Liberec zase naopak získalo historickou soupravu na rozchodu 1435 mm pro příležitostný provoz v celé své tramvajové síti.
 
JÍZDY HISTORICKÉHO AUTOBUSU
Historický autobus Škoda 706 RTO s posádkou Boveraclubu bude zajišťovat přepravu cestujících z Liberce a Jablonce nad Nisou do Tanvaldu a Kořenova na vybrané akce Zubačky a samozřejmě také podvečerní cestu zpět. Z Kořenova autobus během dne sveze zájemce na Jizerku nebo do Příšovic.
Termíny těchto jízd jsou připraveny ve dnech 20. 7., 3. 8., 17. 8., 28. 9. a 26. 10. 2024. Na lince č. 111 se vystřídají historické autobusy firmy BusLine, připravuje se i příjezd některého z unikátů Technického muzea v Brně.
Jízdy historických autobusů zajišťované spolkem Boveraclub podporuje finančně Liberecký krajský úřad už více než 10 let, nezanedbatelný byl i příspěvek při budování a doplňování expozice veřejné dopravy v Technickém muzeu Liberec.
 

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv...