Drahobejlova 6/2215,

190 00 Praha 9

+420 266 313 975
sdp-cr@sdp-cr.cz
Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) ve stanici metra Jiřího z Poděbrad na trase A uvedl do zkušebního provozu dvě dvojice nových výtahů spojujících nástupiště s uliční úrovní. Jiřího z Poděbrad se tak stala 47. plně bezbariérovou stanicí pražského metra a první na území Prahy 3. Výstavba výtahů zabrala bezmála tři roky, přesně 1 035 dnů, realizovaly ji společnosti STRABAG a AŽD Praha. Předpokládané náklady na jejich vybudování činí necelých 500 milionů korun.
 
Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Jiřího z Poděbrad tvoří dvě dvojice výtahů, které jsou navzájem propojené přestupní chodbou. Každý z těchto výtahů může najednou přepravit až 21 osob, přičemž jejich maximální nosnost činí 1 600 kilogramů. Dolní stanice první dvojice nových výtahů je umístěna na opačném konci nástupiště, přímo naproti eskalátorům. Zdvih první dvojice výtahů je 16,9 metru, rychlost 1,6 metrů za sekundu. Za necelých 11 vteřin přepraví cestující na začátek zhruba 40 metrů dlouhé přestupní chodby, kterou se dostanou ke druhé dvojici výtahů. Maximální sklon přestupní chodby je 0,96 ‰. Druhá dvojice výtahů má zdvih 28,1 metrů a rychlost 2,0 metrů za sekundu. Za cca 14 vteřin jimi cestující vyjedou na povrch, přímo do uliční úrovně. Horní stanice výtahů byla vybudována na samotném okraji náměstí Jiřího z Poděbrad, cca 30 metrů od chodníku ve Vinohradské ulici, téměř naproti současné tramvajové zastávce Jiřího z Poděbrad. Podoba horní stanice výtahů i její přesné umístění vyplývají z vítězného návrhu architektů Miroslava Cikána a Pavly Melkové z ateliéru MCA na revitalizaci samotného náměstí Jiřího z Poděbrad, která zde v současnosti už probíhá.
 
Zprovozněním bezbariérového zpřístupnění stanice končí práce DPP v této oblasti a první etapa proměny náměstí Jiřího z Poděbrad a jeho okolí. Poslední etapou by měla být plánovaná rekonstrukce Vinohradské ulice, v rámci které by se měla posunout tramvajová zastávka Jiřího z Poděbrad přímo k horní stanici nově vybudovaných výtahů a současně bude také bezbariérově zpřístupněna, aby se zlepšila přestupní vazba mezi tramvajovými spoji a stanicí metra i pro cestující s omezením schopnosti pohybu či orientace.
 
„Nově zrekonstruovaná stanice metra Jiřího z Poděbrad je od dnešního dne díky novým výtahům plně bezbariérová. Výrazně se tak usnadní cestování lidem s pohybovým omezením, rodičům s kočárky nebo seniorům. Stanice se díky tomu stává první bezbariérovou stanicí metra na Praze 3 a celkový počet bezbariérových stanic v pražském metru stoupá na 47 z celkových 61. Naším cílem je samozřejmě kompletně bezbariérové metro, a proto budeme v modernizaci jednotlivých stanic pokračovat i nadále. V následujících letech se tak bezbariérového přístupu dočkají například stanice metra Flora nebo Českomoravská,“ říká Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.
 
Celkové investiční náklady 1,29 miliard korun
Výstavba nových výtahů ve stanici metra Jiřího z Poděbrad byla součástí rozsáhlé investiční akce DPP zahrnující kompletní revitalizaci stanice, výměnu původních eskalátorů pocházejících z konce 70. let minulého století a vybudování bezbariérového zpřístupnění. Stavební práce zde začaly 1. září 2021. Zatímco revitalizaci stanice a výměnu eskalátorů zhotovitelé dokončili před osmi měsíci, 2. listopadu 2023, stavebně nejsložitější a nejnáročnější poslední etapa prací trvala dva roky a deset měsíců. Tomu odpovídá i rozložení nákladů. Předpokládané celkové stavební náklady této investiční akce činí 1,29 miliard korun, náklady na revitalizaci stanice včetně výměny eskalátorů z toho činily zhruba 800 milionů korun a vybudování bezbariérového přístupu bezmála půl miliardy korun. Projekt je spolufinancován z Operačního programu Praha – pól růstu ČR částkou necelých 85 milionů korun.
 
„S výtahy jsme na Jiřího z Poděbrad vybudovali také druhý výstup ze stanice a samozřejmě únikové schodiště kolem obou výtahových šachet, které vede na povrch. Po bezmála třech letech výstavby máme kompletně dokončenou stanici Jiřího z Poděbrad. Téměř stejný rozsah prací, tj. revitalizace stanice, výměna eskalátorů a vybudování bezbariérového zpřístupnění plus rekonstrukce měnírny nás v nejbližší době čeká v sousední stanici Flora. Na zhotovitele této stavby letos vyhlásíme veřejnou zakázku, samotnou stavbu zahájíme v příštím roce. Další 48. bezbariérovou stanicí by se měla stát Radlická, kde máme vysoutěženého a zasmluvněného zhotovitele a letos v srpnu zde plánujeme zahájit samotnou stavbu. Současně soutěžíme zhotovitele rekonstrukce stanice a výměny eskalátorů ve stanici Českomoravská, kde bychom v ideálním případě stavbu chtěli zahájit ještě do konce letošního roku,“ říká Marek Kopřiva, člen představenstva a technický ředitel DPP – Metro.
 
„Výstavba bezbariérového zpřístupnění této stanice byla s ohledem na komplikované geologické podmínky a lokalitu historického centra Prahy ze stavebního hlediska opravdovou výzvou. Vypořádat jsme se museli především s ražbou dvou úrovní šachet a spojovací chodby, která byla obzvláště náročná z hlediska zásobování čelby díla v hloubce až 50 metrů. Neméně náročnou byla i výstavba definitivního ostění a vnitřních betonových konstrukcí. Novým prvkem je zde únikové schodiště, které je na povrchu ukryté pod nerezovým poklopem o hmotnosti 3,6 tuny a které významně přispěje ke zvýšení bezpečnosti stanice. Děkuji našemu týmu za nasazení, s nímž dokázal toto krásné a náročné dílo realizovat v požadované kvalitě a termínech, a věřím, že bude sloužit k maximální spokojenosti všech cestujících,“ dodává Martin Bašár za konsorcium společností STRABAG a AŽD Praha, které byly zhotovitelem stavby.
 
„Přístupnost je základem inkluzivní společnosti a každý nový bezbariérový prvek v MHD je odstraněním překážky, která brání lidem s omezenou schopností pohybu a orientace v plném zapojení do veřejného života. Díky dlouhodobě skvělé spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy se naše město stává přívětivějším a přístupnějším místem pro všechny,“ říká Sabrina Plisková, ředitelka odboru mobility a vnějších vztahů Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.
 
Výnos z aukce 423 tisíc korun DPP věnuje obecně prospěšné společnosti Asistence
V souvislosti s revitalizací stanice Jiřího z Poděbrad se DPP a městská část Praha 3 dohodly na realizaci unikátní veřejné on-line aukce celkem šesti použitých původních obkladových kazet a jednoho tzv. světelného buttonu, které byly během rekonstrukce stanice vyřazeny. Aukce probíhala od 13. do 26. června na portálu Dobrobot a vynesla 423 200 korun. Výtěžek této elektronické aukce DPP daruje ve spolupráci s městskou části Praha 3 obecně prospěšné společnosti Asistence.
 
„Samozřejmě jsem očekával, že o předměty ze stanice metra Jiřího z Poděbrad bude zájem, ale výsledek mě překvapil. Komplet vydražená částka 423 200 korun půjde na podporu větší samostatnosti lidí s postižením, kterým pomáhá Asistence, o.p.s., neziskovka z Prahy 3. Celé se to navíc potkává s otevřením první bezbariérové stanice metra v Praze 3. Konečně! Je to skvělý začátek letošních prázdnin,“ říká Michal Vronský, starosta městské části Praha 3.
 
„Kolekce aukcí jednotlivých předmětů ze stanice metra Jiřího z Poděbrad se stala naší letošní nejúspěšnější aukcí v rámci vydražené částky a druhou nejnavštěvovanější. Aukci navštívilo více jak 6 500 uživatelů, kteří celkově 951krát přihodili na finální částku 423 200 korun,“ shrnuje výsledky Jan Kašpar, manažer strategických partnerství portálu Dobrobot.
 
Zajímavosti z výstavby výtahů ve stanici metra Jiřího z Poděbrad
 • Vyražená a vytěžená rubanina: více než 9 200 m3
 • Nejhlubší místo ražeb: 51 metrů pod povrchem
 • Délka vyražené přestupní chodby: 72 metrů včetně zarážek
 • Použitý materiál na zajištění výrubu:
  • Stříkaný beton: 1 650 m3
  • Betonářská ocel: 250 tun
 • Použitý materiál na definitivní obezdívky:
  • Betonářská výztuž: 370 tun
  • Betonové směsi: 3 300 m3

 

Foto: DPP – Petr Hejna


Neváhejte a zeptejte se na cokoliv...