Drahobejlova 6/2215,

190 00 Praha 9

+420 266 313 975
sdp-cr@sdp-cr.cz

Ve druhé polovině června 2020 bylo vydáno druhé rozšířené vydání velmi úspěšné knihy Historie městské hromadné dopravy v Hradci Králové, tentokrát v letech 1928 – 2020. Právě v roce 1928 byl založen podnik Autodráhy města Hradce Králové, předchůdce dnešního dopravního podniku. Kniha vyšla poprvé v roce 2013 k 85. výročí jeho založení a to v nákladu 1 500 ks.

Letošní vydání doprovází také jedno hezké kulaté výročí. V únoru totiž uplynulo rovných 100 let od doby, kdy do ulic města vyjely první, tehdy ale ještě poštovní autobusy, provozované tehdejším Ministerstvem pošt a telegrafů, které kromě převážení zásilek suplovaly i veřejnou dopravu.

Autorka knihy Helena Rezková se svými kolegy do druhého vydání, které vyšlo v nákladu 700 kusů v Nakladatelství Regiona a čítá 288 stran a 950 obrazových příloh, zapracovala například desítky nově získaných historických fotografií, další vzpomínky pamětníků, ale také dění od roku 2013, kdy se hradecký dopravní podnik zařadil na špici v zavádění elektromobility v městském provozu v rámci České republiky.

Křest knihy za účasti zástupců vedení města Hradce Králové pana primátora Alexandra Hrabalka, náměstkyně primátora pro oblast správy majetku města a městských organizací paní Věry Pourové, náměstka pro oblast rozvoje města, územního plánování a investičních akcí města pana Jiřího Bláhy, vedení spolupracujících firem – našich obchodních partnerů, samozřejmě autorky a spoluautorů publikace a také pana Miloslava Kulicha (dlouholetého ředitele DP - od roku 1987 do roku 2017) - držitele českého rekordu v setrvání ve funkci ředitele - proběhl dnes ve středu 24. 6. 2020 v 10 hodin v areálu naší společnosti. Od této doby je možné si publikaci i zakoupit v našem zákaznickém centru v Pouchovské ulici.

Představení a prodej knihy pro běžnou veřejnost bude zahájeno v rámci autogramiády v sobotu 27. 6. 2020 od 14 do 15 hodin v prostorách na THD cestou Nakladatelství Regiona paní Rezkové - na autogramiádu autorky a většiny spoluautorů samozřejmě veřejnost zveme – viz příloha.

Doporučená prodejní cena pro běžné distributory v královéhradeckých knihkupectvích, kde bude v prodeji od začátku července 2020, je 450,- Kč včetně DPH – běžný zákazník si ji v Zákaznickém centru DP v Pouchovské ulici bude moci zakoupit od samotného zahájení prodeje za cenu 390,- Kč včetně DPH.

Vydání knihy finančně podpořily společnosti (uvedeny v abecedním pořadí):Iveco Czech Republic, a. s., Chára Sport, a.s., Komerční banka, a.s.,RENOMIA, a. s., SOR Libchavy, spol. s r.o., ŠKODA ELECTRIC a.s. a ZLINER s.r.o.


Neváhejte a zeptejte se na cokoliv...