Drahobejlova 6/2215,

190 00 Praha 9

+420 266 313 975
sdp-cr@sdp-cr.cz

Stavba trolejí do Jihlavy - Bedřichova a do průmyslové zóny pokračuje podle předem stanoveného harmonogramu a také podle schváleného rozpočtu.

 
 Nově stavěná trať měří bezmála šest kilometrů a staví se kvůli ní 300 nových sloupů trakčního vedení a veřejného osvětlení. Termín zprovoznění už se zase výrazně přiblížil. Navíc, takto dlouhá zcela nová trolejbusová trať se momentálně nikde jinde v ČR nestaví.  

Podívejte se, kudy budou parciální trolejbusy jezdit a kolik peněz bude stavba trolejí stát. Z video reportáže se také mj. dozvíte, že už v srpnu převezme Dopravní podnik města Jihlavy část trati do předčasného užívání.

"Využijeme ji pak při testování elektrické trakce na lince 3 o víkendech,“ uvedl ředitel dopravního podniku Radim Rovner. 


Neváhejte a zeptejte se na cokoliv...