Drahobejlova 6/2215,

190 00 Praha 9

+420 266 313 975
sdp-cr@sdp-cr.cz

Výstavba nové okružní křižovatky ve Zlíně v lokalitě Kocanda včetně nového obratiště trolejbusů vyžaduje od cestujících zvýšenou pozornost, ale jízdních řádů trolejbusových linek se nedotkne. Výsledkem bude lépe uspořádaná a prostornější točna pro trolejbusové linky 6, 7 a 8, která bude zcela oddělená od běžného silničního provozu.

Určité nepohodlí při obcházení staveniště teď musejí snášet cestující při odchodu z výstupní zastávky Jižní Svahy-Kocanda. Výstavba nové okružní křižovatky i nového obratiště trolejbusů jsou v plném proudu.

„V pondělí 11. července přepojíme trolejbusové vedení na provizorní trasu, která bude obcházet budovanou okružní křižovatku. Dojde k určitému posunu výstupní zastávky Kocanda. Po novém kruhovém objezdu a definitivní trase trolejového vedení přes ni bychom měli začít jezdit v září tohoto roku,“ informoval vedoucí úseku trolejového vedení a měníren Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice René Jurča. Město, které je společně s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje investorem stavby, zde vybuduje také nový záliv pro výstupní zastávku přibližně v poloze naproti současné zastávce nástupní.

Cestující by měli věnovat po dobu výstavby při výstupech a nástupech v této lokalitě zvýšenou pozornost všem vývěskám, aby se bezpečně dostali od zastávky ke svým domovům. Pro současnou nástupní zastávku Kocanda se nic měnit nebude.

„Stavební práce na Kocandě nijak neovlivní platné jízdní řády MHD. Protože zde však bude provoz vozidel dočasně řízen světelnou signalizací v jednom jízdním pruhu, nelze vyloučit drobná zdržení některých spojů v trvání několika desítek sekund,“ uvedl vedoucí dopravního úseku DSZO Pavel Nosálek a dodal: „Prosíme cestující o shovívavost.“

Pro provoz MHD bude nové obratiště Jižní Svahy-Kocanda přínosem ve zvýšení bezpečnosti, vytvoří se lepší podmínky pro krátkodobé odstavování vozidel MHD, řidiči získají nové sociální zařízení, cestující nová nástupiště.


Neváhejte a zeptejte se na cokoliv...