Drahobejlova 6/2215,

190 00 Praha 9

+420 266 313 975
sdp-cr@sdp-cr.cz

Tradiční květnová sbírka Český den proti rakovině se druhou květnovou středu kvůli epidemiologickým opatřením neuskutečnila. Liga proti rakovině Praha se však nadále věnuje prevenci rakoviny, podpoře výzkumu onkologických onemocnění a usiluje o zlepšení kvality života onkologických pacientů.

Během celého května v rámci kampaně KVĚTINOVÝ KVĚTEN Liga informuje na webových stránkách i facebookovém profilu o prevenci nádorových onemocnění ledvin, močového měchýře a prostaty. Předsedkyně Ligy MUDr. Michaela Fridrichová vysvětluje důvod zvoleného tématu: „Volba tématu pro letošní rok byla zřejmá, v incidenci nádorů ledvin, prostaty i močového měchýře bohužel Česká republika zaujímá čelní příčky ve světových statistikách. Chceme informovat veřejnost jak o prevenci onemocnění a rizikovém chování, tak o příznacích uvedených diagnóz, které by měly být impulsem k návštěvě lékaře.“

Na popud dobrovolníků, kteří v květnu obvykle kytičky nabízejí veřejnosti, vznikla iniciativa malování putovních kamínků, inspirována facebookovou skupinou Kamínky. Lidé malují sbírkové kytičky nebo jiné žluté květiny na kamínky, které umisťují ve veřejném prostoru. Více se dočtete na: https://www.cdpr.cz/kaminky-proti-rakovine/

Podpora Ligy proti rakovině Praha                                                                                                                             

Lidé mohou podpořit činnost Ligy zasláním dárcovských SMS ve tvaru DMS KVET 30 nebo 60 nebo 90 na číslo 87 777. Za zaslané DMS do 31. května dárci získají e-kytičku, kterou si mohou vložit na svůj profil na sociálních sítích. Liga předem děkuje za všechny příspěvky!

Veřejná sbírka v ulicích se uskuteční v náhradním termínu – 29. září 2021.

 


Neváhejte a zeptejte se na cokoliv...