Drahobejlova 6/2215,

190 00 Praha 9

+420 266 313 975
sdp-cr@sdp-cr.cz

Dopravní společnost Zlín - Otrokovice má za sebou první týden povinného testování zaměstnanců na covid-19. Antigenní testy neodhalily v tomto prvním kole žádného pozitivního. Firma dodržuje přísná hygienická opatření. K hromadnému šíření nákazy mezi zaměstnanci DSZO během celého roku trvání pandemie nedošlo.

Týden povinného testování na přítomnost koronaviru má za sebou 316 zaměstnanců Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice. „Nakoupili jsme pro firmu zásobu antigenních testů a přesně, jak nám to ukládá nařízení Ministerstva zdravotnictví, zajišťujeme pro naše zaměstnance testování a evidenci jeho výsledků. Umožníme výkon zaměstnání jen tomu, jehož test z posledních sedmi dnů bude negativní,“ uvedl ředitel DSZO Josef Kocháň.

 Dopravní společnost nabízí zaměstnancům pro testování několik možností. Dvakrát týdně přichází do vyhrazené místnosti přímo v prostorách DSZO lékařka, která zaměstnance otestuje. Druhou možností pro zaměstnance je využít některého z veřejných testovacích center a přinést o negativním výsledku testu zaměstnavateli potvrzení. Pracovníci, kteří nejsou přítomni na pracovišti v době testování lékařkou, využijí metody samotestování. Pokud by někomu vyšel pozitivní výsledek antigenního testu, nesmí setrvávat na pracovišti a musí se podrobit například přes svého praktického lékaře ještě přesnému PCR testování. Pokud výsledek zůstane pozitivní, pracovník se ocitá v karanténě nebo přímo jako pacient v pracovní neschopnosti. Obdobná pravidla platí i pro všechny externí pracovníky nebo cizí zaměstnance, kteří do sídla DSZO přicházejí.

 „Mám pocit, že v posledních dnech nedělám nic jiného než testování. Není to jednoduché studovat všechna vydávaná vládní či ministerská nařízení a vytvářet podle nich ve velmi krátkém čase fungující systém pro celou firmu,“ poznamenala bezpečnostní technička DSZO, která má tuto agendu na starosti, Simona Štrosová Gajdůšková. DSZO má 316 zaměstnanců, z toho je 180 řidičů MHD.

„Během prvního týdne povinného testování zaměstnanců DSZO jsme naštěstí nezachytili ani jedinou osobu, která by byla covid pozitivní,“ sdělila Gajdůšková.

 DSZO věnuje přísným hygienickým opatřením velkou pozornost od samého počátku pandemie v březnu 2020. V první vlně se v dopravní společnosti nevyskytl žádný případ covid pozitivního zaměstnance. První pozitivně testovaný byl v DSZO zachycen až koncem září. Od té doby DSZO zaznamenala 56 nakažených. Aktuálně se s nemocí covid-19 léčí osm zaměstnanců DSZO, dva z nich jsou však kvůli tomu v pracovní neschopnosti nepřetržitě už od konce loňského roku. „Naše dosavadní zkušenosti ukazují, že lidé si nákazu koronavirem přinášejí ve většině případů z domova nebo z prostředí mimo pracoviště. U nás každý, kdo se třeba jen subjektivně necítí dobře nebo má zvýšenou teplotu, zůstává okamžitě doma, dokud test neprokáže, že je tento člověk covid negativní,“ upřesnil vedoucí dopravního úseku DSZO Pavel Nosálek.

 


Neváhejte a zeptejte se na cokoliv...