Drahobejlova 6/2215,

190 00 Praha 9

+420 266 313 975
sdp-cr@sdp-cr.cz

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. ukončil výběrové řízení na dodávku 10-ti kusů nízkopodlažních kloubových autobusů s pohonem na zemní plyn.Kupní smlouva s dodavatelem byla podepsána dne 5. února 2020. Vítězem otevřeného výběrového řízení se stala společnost Solaris.

Dle podmínek výběrového řízení musí firma Solaris dodat autobusy nejpozději do 214 dnů od podpisu kupní smlouvy, tedy do 6. září 2020. Cena dodávky je 79 752 960,- Kč bez DPH. Z této částky bude 85% hrazeno z prostředků EU.

Autobusy jsou vybaveny klimatizací salonu pro cestující, zásuvkami USB, chladícím boxem pro ochranné nápoje řidiče apod. Autobusy budou po dovybavení informačním a odbavovacím systémem postupně nasazovány především na linky MHD číslo 12 a 25, kde nahradí starší vozidla.
"Nákupem 10 nových kloubových autobusů s pohonem na CNG zahajujeme nezbytnou průběžnou obnovu vozového parku DPMLJ. V minulém roce nám finanční situace a další okolnosti nákup nových vozidel nedovolili, jsem proto velmi rád, že tento rok je tomu jinak a na podzim v Liberci přivítáme 10 nových vozidel, které budou sloužit našim cestujícím", konstatuje předseda představenstva DPMLJ Ing. Michal Zděnek. S pořízením těchto vozidel souvisí i nezbytné úpravy a rozvoj areálu autobusových garáží ve Vilové ulici. Jedná se především o rekonstrukci jedné údržbové haly, výstavbu vlastní plnící stanice zemním plynem, nové trafostanice a z důvodu odstavování a manipulace vozidel rozšíření zpevněných manipulačních ploch. Tyto úpravy budou plně hrazeny z vlastních investičních prostředků naší společnosti.


Neváhejte a zeptejte se na cokoliv...