Drahobejlova 6/2215,

190 00 Praha 9

+420 266 313 975
sdp-cr@sdp-cr.cz

Rozšířené zasedání správní rady s oslavou 30. výročí založení sdružení

Správní radě předcházela konference Výzvy moderní MHD a akce spojené s oslavami 30. výročí podpisu zakládací smlouvy SDP ČR.

Správní rada projednávala následující agendu:

 • správní rada byla seznámena s notifikací zákona o obnovitelných zdrojích energií u Evropské komise i s faktem, že uplatnění zákona brání absence nařízení vlády č. 266/2017 Sb., o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie, které má za úkol zpracovat Ministerstvo průmyslu a obchodu;
 • správní rada schválila na základě obdržených přihlášek členství se statusem ostatního člena společností
  • CITYA mobility s.r.o., IČ: 13975471;
  • SALTEK s.r.o., IČ: 62741471;
  • ZAT a.s., IČ: 45148431;
  • Fleetshield bv, IČ: NL001718617B01 (Nizozemí);
 • aktuální počet ostatních členů sdružení je 125;
 • správní rada schválila vytvoření pracovní skupiny pro shromáždění argumentace pro, nebo proti převodu trolejbusů mezi silniční vozidla;
 • správní rada podpořila uplatňování předpisu V 2/4 v rámci činností jednotlivých dopravních podniků;
 • správní rada schválila uspořádání workshopu SDP ČR pro projektanty v oboru dopravních staveb dle návrhu odborné skupiny Tramvajové tratě;
 • správní rada schválila plán zasedání správní rady a odborných skupin – aktuální termíny akcí SDP ČR jsou v sekci Kalendáře/Akce pro členy SDP ČR;

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv...