Drahobejlova 6/2215,

190 00 Praha 9

+420 266 313 975
sdp-cr@sdp-cr.cz

Rozšířené zasedání správní rady

Zasedání začalo rozšířenou částí, které se kromě členů správní rady zúčastnilo 64 zástupců ostatních členů SDP ČR. V rámci této části zasedání proběhlo 16 prezentací, a to firem:

 • TURANCAR CZ            ISUZU VISIGO Hyper, autobus pro příležitostní dopravu
 • GLASPO TRADE          Protipožární systémy
 • FS Software                Novinky FS Software
 • ONE SYSTÉM              Počítačová bezpečnost v dopravě
 • ejoin CZ                      ejoin CZ - představení společnosti
 • Michelin ČR                Quick scan, automatická kontrola pneumatik
 • ČEZ ESCO                   Dobíjení elektrobusů a energetické úspory
 • ČMŽO - elektronika    Novinky ve společnosti 2023/24
 • AHES                          Lepení SIKA
 • CZ COREX                   Představení společnosti CZ COREX s.r.o.
 • SITEL                          MULTIKANÁLy – prvky pro výstavbu kabelovodů
 • ROTHLEHNER            Nové plošiny pro opravu trakčního vedení

Odpolední část rozšířeného zasedání správní rady byla věnována novému způsobu organizace, tedy Meeting Pointům. V prostoru hotelu byly vytvořeny podmínky pro krátká obchodní setkání přítomných ostatních členů se členy správní rady. Přítomno bylo 20 členů správní rady a 40 zástupců ostatních členů.

Správní rada následně projednávala následující agendu:

 • z legislativy byla projednávána témata
  • odpisování majetku pořízeného z dotace a problematika finanční kompenzace;
  • novela vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou a aktivity SDP ČR související se snahou o změnu ve vyhlášce;
  • výsledky jednání na Ministerstvu zdravotnictví a novela vyhlášky č. 260/2023 Sb., o stanovení podmínek zdravotní způsobilosti osob k provozování dráhy a drážní dopravy;
  • zákon o kybernetické bezpečnosti;
  • zákon o dráhách a související vyhlášky;
 • výkonný ředitel informoval správní radu o ukončení členství společností
  • Hitachi Energy Czech Republic s.r.o.;
  • Rail Comp, s.r.o.;
  • SALTEK s.r.o.;
  • STEM/MARK, a.s.;
 • výkonný ředitel informoval správní radu o skutečnosti, že stále není zaplacen členský příspěvek u 24,8 % ostatních členů;
 • výkonný ředitel předložil a správní rada schválila žádosti o členství společností
  • Brigo, s.r.o., IČ: 17492262, smluvní výroba;
  • ejoin CZ s.r.o, IČ: 29314666, vývoj, výroba a prodej NS pro elektromobilitu, OZE, ai. Unikátní, sofistikovaná řešení pro nabíjení e-autobusy;
  • CZ COREX s.r.o., IČ: 19600470, prodej vozů IVECO, záruční a pozáruční servis, prodej náhradních dílů;
  • VISITECH, a.s., IČ: 25543415, partner a odborník v oblasti kybernetické bezpečnosti a IT infrastruktury, informačních systémů a sítí firem a organizací.
  • LUBRICANT s.r.o., IČ: 49684060, prodej průmyslových a speciálních maziv;
  • G-PROJECT, s.r.o., IČ: 26064928, zpracování dotačních žádostí;
 • správní rada schválila uspořádání společného jednání SDP ČR a Obchodní komory pro veřejnou dopravu PL a Jako vhodné pro toto jednání stanovila termíny 12. června 2025 nebo 11. září 2025:
 • předseda OS Marketing prezentoval aktuálně realizované marketingové aktivity SDP ČR, zejména pak:
  • seriál Věřte – Nevěřte v MHD (příprava 2. série);
  • projekt Holky jedou! – představuje zaměstnankyně dopravních podniků;
  • příprava zavřené sekce webu pro řádné i ostatní členy;
  • příprava 2. čísla Zpravodaje a rozhodnutí, aby byl Zpravodaj volně dostupný na webu, zveřejněný vždy o 1 číslo opožděně oproti rozesílce ostatním členům
  • podpora charitativního projektu Květinový den;
 • předseda OS Marketing dále informoval správní radu o přípravě konference R.E.D. 2024:
  • výběr lokace, cateringu, osobností do diskusí, večerní program;
  • připravena nabídka pro partnery konference;
 • výkonný ředitel informoval správní radu o založení pracovní skupiny Sociálního klimatického fondu pro dopravu při Ministerstvu životního prostředí ČR;
 • v rámci pravidelného bodu o dotačních titulech informoval předseda sdružení členy správní rady zejména o programu TransGov.

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv...