Drahobejlova 6/2215,

190 00 Praha 9

+420 266 313 975
sdp-cr@sdp-cr.cz

Zasedání správní rady

Místem zasedání správní rady byl Quality Hotel Brno Exhibition Centre a zúčastnilo se jí 17 řádných členů. Plánována byla rozšířená forma zasedání, avšak z důvodu sílící pandemie koronaviru bylo jednání redukováno pouze na uzavřenou variantu.

V úvodu přivítal předseda sdružení novou členku správní rady – výkonnou ředitelku Dopravního podniku města Ústí nad Labem, a.s., Simonu Mohacsi.

Správní rada projednávala následující agendu:

 • dodržování předpisů T1/2 a V4/2 pro svařování kolejnic a drážních vozidel v dopravních podnicích – prezentoval prof. Ivo Hlavatý, předseda Komise pro svařování při SDP ČR;
 • povinnosti vyplývajícími z Nařízení Evropské komise v přenesené pravomoci č. 2017/1926 – prezentovali Martin Pichl z Ministerstva dopravy, Petr Bureš z Fakulty dopravní ČVUT v Praze a Zuzana Švédová z Centra dopravního výzkumu;
 • změny ve stanovách sdružení:
  • prodloužení funkčního období orgánů sdružení ze dvou na čtyři roky;
  • rozšíření předsednictva sdružení o další dva členy (ze tří na pět);
 • zavedení nových pravidel sdružení:
  • pravidla platná pro žadatele o začlenění mezi řádné členy sdružení;
  • pravidla pro účast firem mimo sdružení na jednáních odborných skupin;
 • přistoupení nového řádného člena – společnosti COMETT PLUS, spol. s r. o., která zajišťuje hromadnou dopravu v aglomeracích měst Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí;
 • schválení plánu akcí SDP ČR na rok 2022;
 • volba nového předsedy odborné skupiny Přepravní kontrola – novým předsedou správní rada zvolila Jiřího Ptáčka, generálního ředitele Plzeňských městských dopravních podniků, a.s.;
 • byly schváleny žádosti o vstup do sdružení se statusem ostatního člena:
  • nano power a. s., společnost která se zabývá výrobou a prodejem bateriových systémů;
  • SGS Czech Republic, s.r.o., společnost provádějící inspekce, certifikace a testování;
 • správní rada se rozhodla ukončit členství společnostem Cegelec, a.s., a Ing. Ivo Herman, CSc;
 • s ohledem na zásah do stanov sdružení správní rada prodloužila funkční období stávajících orgánů sdružení do 30. dubna 2022.

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv...