Odborná skupina Tramvaje (OS Tram)

Předseda: 
Ing. Miloš Havránek
DP města Brna, a.s.
Hlinky 151
656 46 Brno
tel: 543 174 100
email: mhavranek@dpmb.cz
  Tajemník: 
Ing. Jaromír Holec
DP města Brna, a.s.
Hlinky 151
656 46 Brno
tel: 543 171 310
email: jholec@dpmb.cz

Hlavní náplň odborné skupiny Tramvaje:

 

Zasedání odborné skupiny „tramvaje“ se účastní řádní členové – dopravní podniky s tramvajovým provozem v České republice a na Slovensku a dále ostatní členové – firmy, které jsou přihlášeny k účasti v této skupině. Program zasedání bývá dvoudenní, koná se dvakrát ročně – jaro a podzim. Náplní jednání jsou informace z dopravních podniků, novinky v legislativě, odborné přednášky, prezentace firem a odborné exkurze.

 

V úvodní části programu vystupuje výkonný ředitel SDP ČR se základními informacemi ze správní rady, s požadavky a pokyny.

 

Zástupci dopravních podniků prezentují aktuální přehled vozového parku, stáří vozidel, informace o obnově a vyřazování vozidel, technický stav, procento nízkopodlažnosti, zkušenosti s řešením technických problémů, poruchy vozidel, údržba a opravárenství, modernizace a rozvoj, nedostatky v provozu.

Aktuální informace se dále týkají např.:

  • Investic v oblasti vozidel, tramvajových tratí a technického zázemí
  • Rozvojových projektů a jejich výsledků
  • Zkušebních provozů

 

Prostor k podání aktuálních informací zejména z oblasti legislativy dostávají zástupci Drážního úřadu Praha.

 

Tradičním bodem programu je „manažerské vzdělávání“, jehož obsahem bývá konkrétní předem dohodnutá odborná přednáška z oboru tramvajových vozidel, jejich technických řešení, vlivů na životní prostředí, apod.

 

Ostatní členové mají pravidelně vyčleněný čas v programu pro své prezentace. Přihlášky mohou podávat v průběhu zasedání, časový prostor pro jednu přednášku bývá zpravidla cca 10 min. Obsahem prezentací bývá přehled činnosti, produktů, výsledků - vše, co nabízí a je využitelné pro tramvajovou techniku a výbavu.

 

Odborná skupina „Tramvaje“ je otevřená vůči ostatním členům, průběh celého zasedání je společný.

 

Záznamy ze zasedání a jednotlivé prezentace jsou aktuálně zveřejňovány na webových stránkách v sekci „Tramvaje“

 

 SouborTypVelikost
Adresar_clenu_9_20.xls239,5 kB
Partneři: BUSportal CS_Dopravak proelektrotechniky.cz