Odborná skupina Personalistika (OS P)

Předseda: 

PhDr. Jiří Špička
DP hlavního města Prahy
Sokolovská 217/42
190 22 Praha 9
tel: 296 192 102
email: spickaj@dpp.cz

 

 

Tajemnice: 

Ing. Marcela Minaříková
DP měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
Mrštíkova 407/3
464 71  Liberec
tel: 485 344 124
e-mail: minarikova@dpmlj.cz

 

 

OS Personalistika je zaměřená na sdílení zkušeností v oblasti HR - pracovněprávní legislativa, zákonné požadavky na HR, interní dokumentace, nábor a výběr zaměstnanců, vzdělávání, kolektivní vyjednávání apod. 

OS Personalistika zasedá 2x ročně dle plánu schváleného správní radou SDP ČR. Jednání se účastní vedoucí zaměstnanci jednotlivých dopravních podniků (personální ředitelé, vedoucí odborů apod.).

OS Personalistika nabízí možnost prezentací služeb v oblastech náboru a výběru zaměstnanců, rozvoje a vzdělávání, dotačních příležitostí apod. Účast na zasedání/komerční prezentaci je nutné předem projednat s tajemníkem OS.

S ohledem na citlivost projednávaných témat nejsou zápisy z jednání odborné skupiny Personalistika zveřejňovány.

 

Partneři: BUSportal CS_Dopravak proelektrotechniky.cz