7. března 2018
Aktuality

Zahájení provozu na nových trolejbusových tratích v Pardubicích

V neděli 4. března zahájil Dopravní podnik města Pardubic provoz na dvou nových trolejbusových tratích. Stavební práce byly zahájeny v létě 2017.

V prvním případě se jedná  o stávající trolejbusovou trať, která byla dosud ukončena u stanoviště zdravotnické záchranné služby na obratišti „Pardubičky, točna“. Tato trať se prodlužila o 0,9 km po ulici Průmyslová do zastávky „Zámeček“ s ukončením na tamním obratišti pro autobusy MHD. Trolejbusové linky č. 2  a 27 posílily a nyní zajišťují v elektrické trakci obsluhu zdejší průmyslové zóny. Nejstarší projekt pro tuto trať pochází již z listopadu 1966.

V druhém případě pak projekt představoval výstavbu nové trolejbusové trati o délce 2,1 km. Trolejbusová trať ukončená dosud v místní části Polabiny na obratišti „Polabiny, Sluneční“ byla prodloužena v trase stávající autobusové linky č. 6 po ulicích Jiřího Potůčka a Bohdanečská na křižovatku s ulicí Poděbradská, kde překřížila stávající trolejbusovou trať do na Lázní Bohdanče a vede dále ulicí Trnovskou a Semtínskou na původní obratiště autobusové linky č. 6 „Ohrazenice, točna“.

Součástí projektu byla rovněž úprava měnírny MR 5 Polabiny pro zajištění napájení nové trolejbusové trati. Do Ohrazenice se tak po dvaceti letech vrací linka č. 13, která sem byla prodloužena místo linky č. 6 z obratiště Polabiny, Sluneční. Končí tím více než 50 let dlouhé období, kdy byla Ohrazenice bez trolejbusové dopravy. Trolejbusy zde jezdily v letech 1964 až 1967.

Obě trolejbusové trati jsou realizovány prostřednictvím strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Dopravní podnik města Pardubic a.s. podal na Ministerstvo dopravy žádosti o podporu těchto investičních akcí z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Operačního programu doprava. V případě vyhovění žádosti a přiznání podpory bude dotace činit 85% ze způsobilých výdajů.

Partneři: BUSportal CS_Dopravak proelektrotechniky.cz