pondělí 2. července 2012
Tiskové zprávy

Sdružení dopravních podniků ČR představuje nové logo a spouští svůj nový web

TISKOVÁ ZPRÁVA SDP ČR

25. června 2012, Praha

Sdružení dopravních podniků ČR představuje novou grafickou podobu webových stránek a zároveň nové logo sdružení, které vychází z dynamiky a charakteru oblasti veřejné dopravy. Cílem SDP ČR je zlepšit vnímání městské hromadné dopravy u veřejnosti a prohloubit vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými členy sdružení, komunikaci s cestujícími, odbornou veřejností, zájmovými sdruženími a v neposlední řadě s médii.

K naplnění tohoto cíle mají sloužit právě i nové webové stránky www.sdp-cr.cz, které návštěvníkům nově nabídnou například zajímavosti z oblasti městské veřejné dopravy, fotogalerie ze všech českých dopravních podniků, pozvánky na akce zaměřené na městskou dopravu nebo informace o činnosti sdružení.

„Rádi bychom nastavili lepší komunikaci s médii, a to nejen odbornými, kterým budeme jako odborníci na problematiku městské veřejné dopravy v České republice poskytovat profesionální servis,“ říká předseda SDP ČR Ing. Miloslav Kulich.

O SDP ČR

Sdružení dopravních podniků ČR je právnická osoba, jejímž předmětem činnosti je zabezpečení a provádění prací, výkonů a služeb v oblasti organizace, řízení a ekonomiky městské hromadné dopravy na území ČR a jejího materiálně technického, dopravně provozního a legislativního zajištění. Jeho členy jsou dopravní podniky České republiky.

Ačkoli je městská hromadná doprava v každém městě organizována i financována samostatně, mají dopravci řadu společných zájmů a problémů: provozují podobná vozidla, podobné řídící a odbavovací systémy a řadu dalších technických zařízení, řídí se stejnou legislativou, řeší podobné organizační problémy. To vše spolu konzultují na platformě Sdružení dopravních podniků ČR, zaujímají společná stanoviska a hledají řešení, která mohou pomoci všem.

 SouborTypVelikost
jpg_32Logo SDP-ČR (JPG).jpg42,9 kB
pdf_32Logo SDP-ČR (PDF).pdf231,4 kB
Partneři: BUSportal CS_Dopravak proelektrotechniky.cz