27. dubna 2017
Aktuality

Projekt FREVUE: otevřená výzva provozovatelům městské logistiky k podpisu deklarace na podporu elektrických nákladních vozidel

Evropský projekt elektrických nákladních vozidel FREVUE zveřejnil 21. dubna 2017 otevřenou výzvu pro všechny provozovatele městské nákladní dopravy, kteří mají zájem o využívání elektrických či elektro-hybridních nákladních vozidel, k podpisu deklarace na její podporu. Tato deklarace se nabízí k podpisu i českým a slovenským firmám, které mají zájem o rozvoj elektrifikované městské logistiky.

Deklarace vychází ze současné situace, kdy elektrická doprava je jedinou skutečně bezemisní variantou pro městský provoz, ale její rozvoj je dnes omezen po stránce tržní i finanční. Podpisem deklarace provozovatel městské logistiky jednak vyjadřuje svoji korporátní zodpovědnost vůči životnímu prostředí tím, že má zájem o elektrifikovanou městskou logistiku, a jednak má možnost tímto způsobem aktivně ovlivnit její další rozvoj. V neposlední řadě pak představuje příležitost k navázání a rozvíjení kontaktů s podobně smýšlejícími organizacemi.

Více informací získáte na http://www.smartcityvpraxi.cz/rozhovory_komentare_26.php

Partneři: BUSportal CS_Dopravak proelektrotechniky.cz